Astronomia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:   Wirtualny Wszechświat > Astronomia  
  Tematy
- Historia astronomii
- Narzędzia i metody astronomii
- Astronomia sferyczna i praktyczna
- Badania kosmiczne
- Układ Słoneczny
- Słońce
- Galaktyki
- Kosmologia
- Gwiazdozbiory całego roku
- Eseje

  Szukacz
ZJAWISKO COMPTONA

<< powrót...

Obniżenie energii fotonów o wielkiej energii (promieniowania rentgenowskiego lub gamma), gdy ulegają one rozpraszaniu przez swobodne elektrony, których energia przy tym wzrasta. Gdy foton zderza się z elektronem, oddaje część swej energii elektronowi i w rezultacie energia fotonu zmniejsza się o h (1 - 2), gdzie h jest stałą Plancka, a 1 oraz 2 są częstościami fali przed zderzeniem i po nim. Ponieważ 1 > 2, długość fali promieniowania zwiększa się po zderzeniu. Ten rodzaj zderzenia niesprężystego zwany jest rozpraszaniem komptonowskim. Występuje również odwrotne zjawisko Comptona, polegające na wzroście energii niskoenergetycznych fotonów, rozpraszanych na swobodnych elektronach o znacznie większej energii. Zjawisko Comptona po raz pierwszy zaobserwował w 1923 r. amerykański fizyk Arthur Holly Compton (1892-1962) (za odkrycie to i wyjaśnienie jego natury otrzymał w 1927 r. Nagrodę Nobla).

Wg Słownik fizyki, wyd. 2, Prószyński i S-ka, Warszawa 2000.

<< powrót...

Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach