Drzewo rodowe człowiekowatych (hominidów). Na rysunku zaznaczone są też najnowsze znaleziska: A. ramidus, P.aethiopicus, H. rudolfensis, H. ergaster. Pozycja najstarszego ogniwa, A. ramidus, nie jest ustalona – są i tacy, którzy chcą widzieć w nim przodka szympansa i goryla (Wg „Wiedza i Życie” nr 3/95).