Kod genetyczny. Przedstawiono kodony dla DNA. W RNA zamiast T występuje U (nazwy kodonów i aminokwasów zgodnie z międzynarodową konwencją – przyp. tłum.)