Zjawiska zachodzące podczas infekcji komórki bakteryjnej przez faga