Klonowanie molekularne mieszaniny fragmentów obcego DNA (wstawek) w wektorze wirusowym