Plazmidy bakteryjne wykorzystuje się do namnażania wstawek obcego DNA