Wektor plazmidowy z dwoma genami oporności na antybiotyki ułatwia izolację komórek zawierających zrekombinowany DNA