Rozdzielenie klonów przez hybrydyzację z radioaktywną snodą