Mapy skupień genów ludzkich kodujących polipeptydy hemoglobinowe (grecka litera ψ – psi – oznacza pseudogeny)