Amplifikacja określonych odcinków DNA metodą łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR)