Niektóre geny ewoluuj± przez duplikację i tasowanie eksonów