Otrzymywanie transgenicznych ssaków. Pomarańczowa mysz jest zwierzęciem transgenicznym i przekazuje nowy gen swojemu potomstwu.