Zarodek myszy z defektem kości kończyn. Uszkodzenie powstało na skutek wprowadzenia transgenu do jednego z genów odpowiedzialnych za prawidłowy rozwój kończyn.