Biologia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
 Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Biologia > Genetyka > Genetyka molekularna 
  Indeks
Genetyka
Historia odkryć . . .
Podstawy genetyki
Genetyka molekularna
Klonowanie genów
Banki genów
Banki cDNA
Wektory . . .
Sekwencjonowanie . .
Struktura genu i . . .
Wielkość genomu
Specjalistyczne . . .
Czynniki . . .
Geny i ewolucja
Świat wirusów i . . .
Inżynieria genetyczna
Słowniczek
  Źródło
Wybrane fragmenty pochodzą z książki
Język genów autorstwa Paul'a Berg'a i Maxine Singer


  Twożenie banków cDNA
 
Klonowanie RNA
 
P
oszczególne rodzaje RNA są trudnym obiektem do bezpośrednich badań. Otrzymanie czystego preparatu jednego rodzaju mRNA jest prawie niemożliwe. RNA jest również bardzo nietrwały podczas procedur doświadczalnych. Co więcej, żadna z obecnych metod nie pozwala na łatwe bezpośrednie otrzymanie zrekombinowanych RNA lub bezpośrednie klonowanie cząsteczek RNA. Najwygodniejszą drogą badania struktury i funkcji RNA jest utworzenie kopii RNA w postaci DNA i jego klonowanie, do czego w laboratoriach używa się specjalnych enzymów, zwanych odwrotnymi transkryptazami. Enzymy te składają poszczególne deoksynukleotydy w nić DNA, wykorzystując nić RNA jako matrycę. Reakcja ta przypomina proces, w którym uczestniczą polimerazy DNA, tyle tylko, że matrycą jest w tym przypadku pojedyncza nić RNA. Oczyszczone z retrowirusów odwrotne transkryptazy są obecnie dostępne na rynku.
Kopiowanie matrycowego RNA za pomocą odwrotnej transkryptazy i włączenie kopii DNA (cDNA) do wektora
       W wyniku odwrotnej transkrypcji powstaje pojedyncza nić DNA będąca kopią RNA; sekwencja nukleotydowa DNA jest komplementarna do sekwencji RNA. Tak uzyskany DNA nosi nazwę cDNA (od angielskiego określenia complementary DNA: komplementarny DNA). Druga nić DNA jest składana przez polimerazę DNA wykorzystującą jako matrycę pierwszą nić cDNA. Dwuniciowy cDNA można już sklonować. Takie klony komplementarnego DNA mają szczególne znaczenie dla badań nad strukturą mRNA. Mieszaninę mRNA – na przykład wszystkie, liczone w tysiącach, rodzaje mRNA pochodzącego z komórek danego typu – można poddać procesowi odwrotnej transkrypcji. Po zrekombinowaniu mieszaniny cDNA z cząsteczkami wektora otrzymane cząsteczki wprowadza się do odpowiednich komórek-gospodarzy i klonuje. Jest to taki sam proces jak w przypadku genomowego DNA. Mieszana populacja rekombinantów stanowi bibliotekę cDNA. Poszczególne klony cDNA można izolować i określać ich własności zwykle w taki sam sposób, jak klony genomowego DNA. Jakkolwiek bezpośrednie określanie sekwencji RNA jest niewdzięczne i uciążliwe, jednak dzięki przekształceniu RNA w sklonowany cDNA analiza sekwencji i funkcji RNA staje się prosta.
       Dlaczego biblioteki cDNA mają duże znaczenie? Wspominaliśmy już wcześniej, że w poszczególnych typach komórek lub tkanek lub w różnych okresach życia organizmu ekspresji ulegają tylko ściśle określone geny. Ponadto geny i sekwencje kodujące stanowią jedynie nieznaczną część genomu złożonych organizmów, np. człowieka. Z drugiej zaś strony mRNA obecne w określonej komórce pochodzą z takiego zestawu genów, które właśnie ulegają transkrypcji. Regiony genomu nie zawierające genów zazwyczaj nie ulegają transkrypcji. Biblioteka cDNA reprezentuje więc geny ulegające ekspresji. Poddając analizie zgromadzone w takiej bibliotece cząsteczki DNA można stwierdzić, które geny są aktywne w danym typie komórek lub tkanek. Jak zobaczymy później, sklonowane cDNA dostarczyły pierwszych wskazówek, że struktura genów ssaków nie jest taka, jakiej się spodziewano.
góra strony
poprzedni esej następny esej
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach