Biologia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
 Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Biologia > Genetyka > Świat wirusów i nowotworów 
  Indeks
Genetyka
Historia odkryć . . .
Podstawy genetyki
Genetyka molekularna
Geny i ewolucja
Świat wirusów
i nowotworów

Wstęp
Wirusy . . .
Retrowirusy
Onkogeny wirusowe
Inżynieria genetyczna
Słowniczek
  Źródło
Wybrane fragmenty pochodzą z książki
Język genów autorstwa Paul'a Berg'a i Maxine Singer


  Wirusy zawierające DNA
 
Wirusy zawierające DNA
 
G
enomy wielu wirusów zawierających DNA replikują polimerazy DNA zgodnie z tym samym zasadniczym mechanizmem, jaki umożliwia replikację DNA komórkowego. Zalicza się do nich papillomawirusy (niektóre z nich powodują powstawanie brodawek), adenowirusy (związane z infekcjami dróg oddechowych u ssaków) i herpeswirusy (jeden z nich jest odpowiedzialny za poważne zmiany chorobowe genitaliów).
       Inne wirusy zawierające DNA, jak na przykład wirus zapalenia wątroby typu B i wirus mozaiki kalafiora, replikują genom w dwóch etapach: najpierw DNA jest przepisywany na RNA przez komórkową polimerazę RNA, a następnie w procesie odwrotnej transkrypcji powstaje nowy genom, zbudowany z DNA. Oba te wirusy wykorzystują odwrotną transkryptazę kodowaną przez ich własny gen. Retrowirusy – w tym HIV powodujący AIDS – mają genom zbudowany z RNA i również kodują odwrotną transkryptazę. Inne wirusy zawierające RNA, jak wirus choroby Heinego-Medina i wirus pryszczycy (będący przyczyną poważnej choroby zakaźnej ssaków parzystokopytnych), namnażają się kopiując RNA bezpośrednio na RNA za pomocą specjalnej, wirusowej polimerazy RNA.
       Techniki rekombinacji DNA odegrały wielką rolę w badaniach nad wirusem zapalenia wątroby typu B, choroby szeroko rozpowszechnionej wśród ludzi na całym świecie. W tym przypadku alternatywne metody miały wyjątkowo ograniczone zastosowanie, ponieważ jeszcze do niedawna nie znano hodowli komórkowych odpowiednich do wzrostu tego wirusa. Badania trzeba było prowadzić na materiale pobranym od chorych. Sytuację dodatkowo utrudniał fakt, że z ludzkiej krwi można było uzyskać bardzo niewielką ilość kolistego genomu wirusa. Jednak ta niewielka ilość wystarczyła do sklonowania i powielenia wirusowego DNA, umożliwiając jego charakterystykę. Wirusowy DNA wprowadzony do wektorów ekspresyjnych produkuje białka wirusa używane w produkcji szczepionek. Zsyntetyzowanie w komórkach drożdży białka płaszcza wirusa zapalenia wątroby typu B umożliwiło wyprodukowanie pierwszej szczepionki otrzymywanej metodami rekombinacji DNA, jaka została oficjalnie dopuszczona do stosowania u ludzi w Stanach Zjednoczonych. Podobne techniki doprowadziły do sklonowania genu białka płaszcza wirusa zapalenia wątroby typu C, bardzo groźnego patogenu ludzkiego, co umożliwia opracowanie szczepionki przeciwko niemu. Wyścig, mający na celu takie przekonstruowanie genów HIV, aby otrzymać białka, które mogłyby służyć do uodporniania ludzi przed tym wirusem, trwa.
góra strony
poprzedni esej następny esej
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach