Biologia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
 
Biologia i biotechnologia - zasady przyjęć na wyższe uczelnie w roku akademickim 2000/2001
 
Dane teleadresowe, rodzaje egzaminów, limity miejsc, terminy składania podań i daty egzaminów
 
Patrz też: Ranking uczelni
 
STUDIA DZIENNE
 
Uniwersytety
Akademie pedagogiczne
Akademie rolnicze
Uwagi
 
Uniwersytety
 
Uczelnia Wydział Adres Telefon Specjalizacja Zasady naboru Limit miejsc Ostateczny termin przyjmowania podań Data egzaminu
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Biologiczno-Chemiczny Ul. Hurtowa 1 Białystok, 085 745 71 43 Biologia M U – biologia 60 16.06 3.07
Uniwersytet Gdański Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii Al. Marsz. Piłsudskiego 46, Gdynia 058 620 38 34 058 301 22 41 Biologia M P – biologia z elementami chemii   16.06 3.07
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i Akad.emii Medycznej w Gdańsku Ul. Kładki 24 Gdańsk 058 301 04 10 Biotechnologia M P – biologia oraz chemia U – język obcy      
Uniwersytet Śląski Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Ul. Jagiellońska 28 032 59 75 33 Biologia M P – biologia z chemią 160 15.06 3.07
Uniwersytet Jagielloński Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Ul. Gołębia 24 Kraków 012 633 63 77 w.2415 Biologia M P – biologia oraz chemia lub matematyka do wyboru 150 15.06 3-4 06
012 634 13 05 w. 232 Biotechnologia M-Z P – dwa przedmioty do wyboru (biologia, chemia, fizyka, matematyka)   15.06 3-4.07
Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Pl. M. Curie – Skłodowskiej Lublin 081 537 52 14 Biologia Z-MU P – test – biologia 80 pytań, chemia 40 pytań 100 15.06 5.07
Biologia MU RK      
Biotechnologia Z-MU P – test – biologia 80 pytań, chemia 40 pytań 30 15.06 5.07
Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Ul. G. Narutowicza 65 Łódź   Biologia M, Z P – biologia oraz do wyboru (chemia, fizyka, matematyka) 120    
Uniwersytet Warmińsko – Mazurski Wydział Biologii Pl. Łódzki 3 Olsztyn 089 523 44 48 Biologia M KŚ – 50 % miejsc P – 50 % miejsc – biologia i chemia Ok.180 14.06 3.07
Biotechnologia M P – biologia i chemia Ok. 50 14.06 3.07
Uniwersytet Opolski Wydział Biologii Ul. Oleska 48 Opole 077 454 58 41 w. 2507, 2210 Biologia Z P - biologia Ok. 40 22.06 7.07
Uniwersytet Adama Mickiewicza Wydział Biologii Ul. Fredry 10 Poznań 061 853 62 51 w 366 376 ?? Biologia Z – MU P- test z biologii, U- biologia (tylko na specjalizację ekologia ) 150 15.06 5.07
Biotechnologia P – biologia i elementy chemii 36 15.06 5.07
Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Przyrodniczych Ul. Wąska 13 Szczecin 091 423 23 47 Biologia M KS 150 21.06  
Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Ul. Gagarina 9 Toruń 056 611 44 42 058 611 47 95 Biologia M, Z P – test z biologii 100 16.06 3.07
Biologia MU Kolejność złożenia dokumentów, średnia ocen 20 7-18.08  
Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii Ul. Oboźna 8 Warszawa 022 620 03 81 w. 218 Biologia Z -MU P – test, 50 % pytań biologii, 50 % do wyboru (chemia, matematyka, fizyka) 130 16.06 26.06
Biotechnologia Z-MU P – test, 50 % pytań biologii, 50 % do wyboru (chemia, matematyka, fizyka)
Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Przyrodniczych Pl. Uniwersytecki 1 Wrocław 071 340 22 21 Biologia Z P- test z biologii i chemii 120 16.06 30.06
Biologia MU dyplom, RK 120    
Biotechnologia Z RK 40 16.06 30.06
M – studia magisterskie 5-letnie
M-Z – studia magisterskie z możliwością uzyskania licencjatu po 3 latach studiów
Z – 3 letnie studia zawodowe (licencjat)
MU – studia magisterskie uzupełniające (warunkiem jest posiadanie dyplomu studiów zawodowych)
Z-MU – studia 2-stopniowe: licencjat (3 lata) + studia magisterskie uzupełniające (2 lata)
P – egzamin pisemny
U – egzamin ustny
KS – konkurs świadectw
RK – rozmowa kwalifikacyjna
 
UWAGI: góra
1. Adresy, gdzie są przyjmowane dokumenty od kandydatów, nie zawsze są tożsame z wyżej podanymi adresami Wydziałów.
2. Dodatkowo oprócz w/w uczelni biotechnologię w systemie studiów dziennych można studiować na: Akademii Techniczno–Rolniczej w Bydgoszczy, Politechnikach: Gdańskiej, Łódzkiej, Warszawskiej, Wrocławskiej oraz Akademiach Rolniczych w: Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu i SGGW w Warszawie.
 
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach