Biologia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
 
Biologia i biotechnologia - zasady przyjęć na wyższe uczelnie w roku akademickim 2000/2001
 
Dane teleadresowe, rodzaje egzaminów, limity miejsc, terminy składania podań i daty egzaminów
 
Patrz też: Ranking uczelni
 
STUDIA DZIENNE
 
Uniwersytety
Akademie pedagogiczne
Akademie rolnicze
Uwagi
 
Uczelnie pedagogiczne
 
Uczelnia Wydział Adres Telefon specjalizacja Zasady naboru Limit miejsc Ostateczny termin przyjmowania podań Data egzaminu
WSP w Bydgoszczy Wydział Matematyki, Techniki i Nauk Przyrodniczych Ul. Chodkiewicza 30 Bydgoszcz 052 341 92 88 Biologia Z U – biologia 75 14.06 3.07
WSP w Kielcach Wydział Matematyczno – Przyrodniczy Ul. Konopnickiej 15 041 368 67 85 Biologia M Kolejność składania dokumentów, KS 130 19.06  
Akademia Pedagogiczna W Krakowie Wydział Geograficzno- Biologiczny Ul. Podchorążych 2 Kraków 012 637 74 37 Biologia M P - biologia 75 16.06 30.06
WSP w Rzeszowie Wydział Matematyczno -Przyrodniczy Ul. Rejtana 16 Rzeszów 017 853 35 04 Biologia Z P i U – biologia 65 16.06 3.07
Biologia MU RK, średnia z ocen 26 7.07  
WSP w Słupsku Wydział Matematyczno – Przyrodniczy Ul. Arciszewskiego 22 Słupsk 059 842 95 17 Biologia M P – biologia 60 15.07 23.07
WSP w Siedlcach Wydział Rolniczy Ui. B. Prusa 14 Siedlce 025 643 12 93 Biologia M U – biologia, KS      
Biologia Z U – biologia, KS      
M – studia magisterskie 5-letnie
M-Z – studia magisterskie z możliwością uzyskania licencjatu po 3 latach studiów
Z – 3 letnie studia zawodowe (licencjat)
MU – studia magisterskie uzupełniające (warunkiem jest posiadanie dyplomu studiów zawodowych)
Z-MU – studia 2-stopniowe: licencjat (3 lata) + studia magisterskie uzupełniające (2 lata)
P – egzamin pisemny
U – egzamin ustny
KS – konkurs świadectw
RK – rozmowa kwalifikacyjna
 
UWAGI: góra
1. Adresy, gdzie są przyjmowane dokumenty od kandydatów, nie zawsze są tożsame z wyżej podanymi adresami Wydziałów.
2. Dodatkowo oprócz w/w uczelni biotechnologię w systemie studiów dziennych można studiować na: Akademii Techniczno–Rolniczej w Bydgoszczy, Politechnikach: Gdańskiej, Łódzkiej, Warszawskiej, Wrocławskiej oraz Akademiach Rolniczych w: Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu i SGGW w Warszawie.
 
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach