Biologia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
 
Biologia i biotechnologia - zasady przyjęć na wyższe uczelnie w roku akademickim 2000/2001
 
Dane teleadresowe, rodzaje egzaminów, limity miejsc, terminy składania podań i daty egzaminów
 
Patrz też: Ranking uczelni
 
STUDIA DZIENNE
 
Uniwersytety
Akademie pedagogiczne
Akademie rolnicze
Uwagi
 
Akademie rolnicze
 
Uczelnia Wydział Adres Telefon specjalizacja Zasady naboru Limit miejsc Ostateczny termin przyjmowania podań Data egzaminu
Akademia Rolnicza w Poznaniu Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Ul. Wojska Polskiego 28 061 848 71 04 Biologia M RK + KS 60 15.06  
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Rolniczy Ul. Rakowiecka 26/30 Warszawa 022 849 97 20
022 843 49 22
Biologia M P – do wyboru matematyka, biologia lub chemia 120 20.06 5.07
Akademia Rolnicza we Wrocławiu Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Ul. Skłodowskiej – Curie 52 Wrocław 071 320 51 08 Biologia M U - biologia oraz KS 160 15.06 3.07
M – studia magisterskie 5-letnie
M-Z – studia magisterskie z możliwością uzyskania licencjatu po 3 latach studiów
Z – 3 letnie studia zawodowe (licencjat)
MU – studia magisterskie uzupełniające (warunkiem jest posiadanie dyplomu
studiów zawodowych)
Z-MU – studia 2-stopniowe: licencjat (3 lata) + studia magisterskie uzupełniające (2 lata)
P – egzamin pisemny
U – egzamin ustny
KS – konkurs świadectw
RK – rozmowa kwalifikacyjna
 
UWAGI: góra
1. Adresy, gdzie są przyjmowane dokumenty od kandydatów, nie zawsze są tożsame z wyżej podanymi adresami Wydziałów.
2. Dodatkowo oprócz w/w uczelni biotechnologię w systemie studiów dziennych można studiować na: Akademii Techniczno–Rolniczej w Bydgoszczy, Politechnikach: Gdańskiej, Łódzkiej, Warszawskiej, Wrocławskiej oraz Akademiach Rolniczych w: Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu i SGGW w Warszawie.
 
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach