Fizyka
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
 Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Fizyka > Wielkie wykłady - Ewolucja fizyki 
  Indeks
Wielkie wykłady
Jak powstawała
Ewolucja fizyki

Triumfy poglądu
mechanistycznego

Wielka powieść . . .
Pierwszy trop
Wektory
Zagadka ruchu
Jeszcze jeden trop
Czy ciepło jest . . .
Kolejka w lunaparku
Stosunek zamiany
Podłoże filozoficzne
Kinetyczna teoria . . .
Streszczamy
Upadek poglądu
mechanistycznego

Pole i teoria
względności

Kwanty
  Źródło
Albert Einstein, Leopold Infeld
EWOLUCJA FIZYKI
Rozwój poglądów od najważniejszych pojęć do teorii względności i kwantów

W przekładzie Ryszarda Gajewskiego


  Streszczamy:
 
Streszczamy:
 
W
mechanice można przewidzieć przyszły tor poruszającego się ciała oraz ujawnić jego przeszłość, jeśli znany jest jego stan obecny i siły, które na nie działają. Można więc na przykład przewidzieć przyszłe tory wszystkich planet. Siłami działającymi są tu newtonowskie siły ciążenia, zależne tylko od odległości. Wielkie sukcesy mechaniki klasycznej każą się spodziewać, że można w sposób konsekwentny stosować pogląd mechanistyczny do wszystkich dziedzin fizyki, że wszystkie zjawiska można wytłumaczyć działaniem sił przyciągania lub odpychania, zależnych tylko od odległości i działających między niezmiennymi cząstkami.
W kinetycznej teorii materii widzimy, jak pogląd ten, zrodzony na gruncie zagadnień mechanicznych, obejmuje zjawiska cieplne i jak prowadzi do udatnego obrazu budowy materii.
góra strony
poprzedni fragment następny fragment
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach