Fizyka
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
 Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Fizyka > Wielkie wykłady - Ewolucja fizyki 
  Indeks
Wielkie wykłady
Jak powstawała
Ewolucja fizyki

Triumfy poglądu
mechanistycznego

Upadek poglądu
mechanistycznego

Pole i teoria
względności

Kwanty
Ciągłość i . . .
Elementarne kwanty
Kwanty światła
Widma światła
Fale materii
Fale prawdopodob.
Fizyka i rzeczywistość
Streszczamy
  Źródło
Albert Einstein, Leopold Infeld
EWOLUCJA FIZYKI
Rozwój poglądów od najważniejszych pojęć do teorii względności i kwantów

W przekładzie Ryszarda Gajewskiego


  Streszczamy:
 
Streszczamy:
 
B
ogactwo faktów z dziedziny zjawisk atomowych znów zmusza nas do wprowadzenia nowych pojęć fizycznych. Materia ma strukturę ziarnistą; składa się z cząstek elementarnych, które są elementarnymi kwantami materii. Ładunek elektryczny ma więc strukturę ziarnistą; taką samą strukturę ma również energia, co jest niezwykle ważne z punktu widzenia teorii kwantów. Fotony są kwantami energii, z których składa się światło.
Czy światło jest falą, czy gradem fotonów? Czy wiązka elektronów jest gradem cząstek elementarnych, czy falą? Te podstawowe pytania zadaje fizyce doświadczenie. W poszukiwaniu odpowiedzi musimy zrezygnować z opisu zjawisk atomowych, jako zdarzeń w przestrzeni i w czasie, musimy jeszcze bardziej odstąpić od starego poglądu mechanistycznego. Fizyka kwantowa formułuje prawa rządzące nie jednostkami, lecz zbiorowiskami. Opisujemy nie własności, lecz prawdopodobieństwa, formułujemy nie prawa przepowiadające przyszłość układów, lecz prawa rządzące zmianami prawdopodobieństwa w czasie i odnoszące się do wielkich zbiorowisk jednostek.
góra strony
poprzedni fragment                    
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach