Astronomia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:   Wirtualny Wszechświat > Astronomia > Badania kosmiczne  
  Tematy
- Historia astronomii
- Narzędzia i metody astronomii
- Astronomia sferyczna i praktyczna
- Badania kosmiczne
- Wprowadzenie
- Badania Ziemi
- Sondowanie Układu Słonecznego
- Układ Słoneczny
- Słońce
- Galaktyki
- Kosmologia
- Gwiazdozbiory całego roku
- Eseje

  Szukacz
Badania Ziemi
 
 [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]

  >>>
Zdjęcie stacji Mir, wykonane z pokładu promu kosmicznego Atlantis podczas misji STS-76. Fot. NASA.

Zasadnicza   współczesnych badań Ziemi z przestrzeni kosmicznej odbywa się w ramach wielkiego programu międzynarodowego o nazwie Misja do planety Ziemia. Jest to wynik zrozumienia, że w procesie globalnych zmian środowiska naturalnego coraz większy udział ma działalność człowieka. Celem programu jest więc całościowe spojrzenie na Ziemię jak na ogromny system najrozmaitszych współzależności i rozpoznanie ich poprzez kompleksowe badania atmosfery, powierzchni lądowej, powierzchni mórz i oceanów, lodów, stanu biologicznego, zasobów naturalnych, promieniowania docierającego do planety oraz zmian tych wszystkich elementów w czasie. Realizacja programu rozpoczęła się na początku lat dziewięćdziesiątych m.in. wystrzeleniem przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) satelity teledetekcyjnego ERS-1 (17 lipca 1991), uruchomieniem 12 września 1991 r. przez NASA satelity UARS (ang. Upper Atmosphere Research Satellite), przeznaczonego do badań chemizmu górnych warstw atmosfery ziemskiej, oraz wyniesieniem 10 sierpnia 1992 r. na kołową orbitę około 1300 km nad powierzchnią Ziemi amerykańsko-francuskiego satelity Topex/Poseidon, służącego do badań cyrkulacji wód oceanicznych w skali całej planety i jej wpływu na globalne zmiany klimatu na Ziemi.

Na zakończenie trzeba wspomnieć także i o tym, że prawie wszystkie z omówionych funkcji sztucznych satelitów Ziemi znajdują zastosowania militarne i są intensywnie wykorzystywane do celów wojskowych. Ze zrozumiałych względów niewiele informacji na ten temat przenika do wiadomości publicznej, ale można podejrzewać, że duży, niestety, procent wszystkich zbudowanych przez człowieka obiektów krążących wokół Ziemi miał i ma także obecnie przeznaczenie wojskowe. Pozostaje ufać, że są to głównie satelity zwiadowcze, które służą przede wszystkim do kontroli przestrzegania porozumień międzynarodowych, zwiększając bezpieczeństwo poszczególnych państw i całego globu.

Krzysztof Ziołkowski
 
 [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]

Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach