Astronomia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:   Wirtualny Wszechświat > Astronomia > Słońce  
  Tematy
- Historia astronomii
- Narzędzia i metody astronomii
- Astronomia sferyczna i praktyczna
- Badania kosmiczne
- Układ Słoneczny
- Słońce
- Parametry fizyczne i budowa
- Jądro
- Otoczka
- Atmosfera
- Promieniowanie
- Aktywność
- Przyszłość
- Galaktyki
- Kosmologia
- Gwiazdozbiory całego roku
- Eseje

  Szukacz<< powrót...

   
Strumień neutrin słonecznych, wytwarzanych w reakcjach cyklu pp (wg modelu standardowego Słońca). W reakcjach, których produktami są pozytony, energia neutrin ma rozkład ciągły. Maksymalna energia neutrin powstających w reakcji p+p wynosi 420 keV, a podczas rozpadu boru (ppIII) - 14,02 MeV. Przy zamianie berylu w lit (ppII) najczęściej, bo w 90%, powstają neutrina o energii 862 keV; rzadziej (w 10%) - o energii 384 keV. Sporadycznie zachodząca reakcja pep jest źródłem neutrin o energii 1,422 MeV. Detektory neutrin - w eksperymencie Davisa oraz Gallex i SAGE - mogą rejestrować cząstki o energii większej od zaznaczonych na rysunku progów detekcji.

<< powrót...

Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach