Astronomia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:   Wirtualny Wszechświat > Astronomia > Galaktyki  
  Tematy
- Historia astronomii
- Narzędzia i metody astronomii
- Astronomia sferyczna i praktyczna
- Badania kosmiczne
- Układ Słoneczny
- Słońce
- Galaktyki
- Typy i klasyfikacja galaktyk
- Promieniowanie galaktyk normalnych
- Powstanie i ewolucja galaktyk
- Ciemna materia w galaktykach
- Galaktyki aktywne
- Radioźródła pozagalaktyczne
- Galaktyki Seyferta
- Kwazary
- Lacertydy
- Aktywne jądra galaktyk
- Rozmieszczenie galaktyk
- Układ Lokalny galaktyk
- Grupy galaktyk
- Supergromada Lokalna
- Gromady galaktyk
- Ciemna materia
- Kosmologia
- Gwiazdozbiory całego roku
- Eseje

  Szukacz
Lacertydy

Silne źródła radiowe charakteryzujące się szybkimi (nieraz bardzo szybkimi - w skali godzin) zmianami jasności oraz polaryzacji nazwano od pierwszego znanego obiektu tego rodzaju, BL Lacertae, lacertydami. Również w zakresie widzialnym wykazują one gwałtowne zmiany jasności i polaryzacji. Optycznie są to obiekty punktowe (jak kwazary); ich widma zawierają niezwykle słabe, ledwo dostrzegalne linie emisyjne i absorpcyjne. Jedynie małe natężenie linii widmowych odróżnia lacertydy od podgrupy kwazarów, charakteryzującej się równie szybkimi zmianami jasności - tzw. blazarów. Lacertydy są obecnie uważane za klasę aktywnych jąder galaktyk, których własności dają się wytłumaczyć szczególną orientacją obiektu względem obserwatora. Przyjmujemy mianowicie, że struga relatywistycznej plazmy wyrzucana z aktywnego jądra jest skierowana dokładnie w naszym kierunku. Struga ta nie różni się zasadniczo od analogicznych obiektów widocznych w wielu radioźródłach. Jedynie prędkość plazmy w strugach w lacerytydach jest bliższa prędkości światła c. Położenie obserwatora na linii wyznaczonej przez strugę w połączeniu z silnie relatywistycznym przepływem materii wyjaśnia główne cechy lacertyd. Obserwowana szybkość zmian jasności ulega zwiększeniu w stosunku do rzeczywistego tempa w wyniku zbliżania się świecącej materii do obserwatora z prędkością bliską prędkości światła - kolejne obrazy są ściągnięte w czasie, gdyż wysyłające je źródło niemal nadąża za wyemitowanymi wcześniej sygnałami świetlnymi. Również obserwowana jasność źródła ulega silnemu wzmocnieniu - w układzie związanym z poruszającą się plazmą ilość emitowanego promieniowania jest znacznie mniejsza. Dotyczy to wszystkich zakresów fal - również widzialnego. Wzmocniona efektem kinematycznym jasność strugi dominuje nad pozostałymi stacjonarnymi źródłami promieniowania, w szczególności całą macierzystą galaktyką i obłokami, emitującymi widmo liniowe. Dlatego odległy obserwator widzi przede wszystkim promieniowanie synchrotronowe strugi, a z trudem - pozostałe składowe, dobrze widoczne w innych rodzajach aktywnych jąder galaktyk.

Andrzej M. Sołtan

Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach