Astronomia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:   Wirtualny Wszechświat > Astronomia > Galaktyki  
  Tematy
- Historia astronomii
- Narzędzia i metody astronomii
- Astronomia sferyczna i praktyczna
- Badania kosmiczne
- Układ Słoneczny
- Słońce
- Galaktyki
- Typy i klasyfikacja galaktyk
- Promieniowanie galaktyk normalnych
- Powstanie i ewolucja galaktyk
- Ciemna materia w galaktykach
- Galaktyki aktywne
- Radioźródła pozagalaktyczne
- Galaktyki Seyferta
- Kwazary
- Lacertydy
- Aktywne jądra galaktyk
- Rozmieszczenie galaktyk
- Układ Lokalny galaktyk
- Grupy galaktyk
- Supergromada Lokalna
- Gromady galaktyk
- Ciemna materia
- Kosmologia
- Gwiazdozbiory całego roku
- Eseje

  Szukacz
Supergromada Lokalna

Rozmieszczenie kilkudziesięciu grup galaktyk, znajdujących się w otoczeniu Układu Lokalnego świadczy o istnieniu struktury znacznie większej niż typowa grupa galaktyk, czy kilka takich grup. W odległości około 15 megaparseków (Mpc) w gwiazdozbiorze Panny obserwujemy znaczne zagęszczenie galaktyk o liczebności wielu typowych grup. Obiekt ten, gromada galaktyk w Pannie, stanowi centrum Supergromady Lokalnej - tworu obejmującego galaktyki rozrzucone w promieniu mniej więcej 10-15 Mpc. Na skraju Supergromady Lokalnej leży nasza grupa galaktyk. Supergromada Lokalna, podobnie jak inne obiekty tego typu, ma słabo określone granice i nieregularną budowę. Można w niej wyodrębnić trzy zasadnicze elementy: "jądro" - gromadę galaktyk w Pannie (gromadę Virgo); "dysk" - galaktyki znajdujące się w cienkiej warstwie w płaszczyźnie podstawowej supergromady; oraz "halo" galaktyk rozrzuconych w całej objętości układu. Galaktyki dysku i halo są rozmieszczone nierównomiernie, tworząc mniejsze struktury. Mniej więcej 40% galaktyk Supergromady Lokalnej wchodzi w skład halo i tyle samo przypada na dysk; pozostałe 20% mieści się w gromadzie Panny. Jedynie w centralnym rejonie Supergromady Lokalnej (gromada Virgo) występują w większej obfitości galaktyki eliptyczne; poza tym obszarem dominują liczebnie galaktyki spiralne.

Obserwacje ruchów galaktyk w Supergromadzie Lokalnej i poza nią pokazują, że w obszarze o rozmiarach 30-40 Mpc materia porusza się - względem układu odniesienia określonego przez mikrofalowe promieniowanie tła - z prędkością sięgającą 600 km/s w kierunku punktu o współrzędnych: = 13,5h, = - 53o. Przypuszcza się, że ten uporządkowany przepływ jest wywołany przyciąganiem przez potężne skupisko gromad galaktyk, leżących w odległości około 40 Mpc w gwiazdozbiorze Centaura i Hydry. O skupisku tym, znanym jako Wielki Atraktor, nie wiemy zbyt wiele, gdyż częściowo kryje się ono za rozpraszającymi światło obłokami pyłu w Drodze Mlecznej. Masę Wielkiego Atraktora ocenia się na 5 x 1016 M, co odpowiada masie około 20 bogatych gromad galaktyk.

Andrzej M. Sołtan

Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach