Astronomia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:   Wirtualny Wszechświat > Astronomia  
  Tematy
- Historia astronomii
- Narzędzia i metody astronomii
- Astronomia sferyczna i praktyczna
- Badania kosmiczne
- Układ Słoneczny
- Słońce
- Galaktyki
- Kosmologia
- Gwiazdozbiory całego roku
- Eseje

  Szukacz
Marcin Poczobutt-Odlanicki

<< powrót...


Marcin Poczobutt-Odlanicki (1728-1810)
Marcin Poczobutt-Odlanicki (1728-1810), jezuita (1745-1773), astronom polski. Profesor matematyki i astronomii (od 1764 r.) oraz rektor Uniwersytetu Wileńskiego (Szkoły Głównej Wielkiego Księstwa Litewskiego; 1780-1799). Doprowadził do końca budowę Obserwatorium Astronomicznego w Wilnie (rozpoczętą przez Tomasza Żebrowskiego w 1753 r.) i zadbał o wyposażenie go w nowe instrumenty (1772). Prowadził regularne obserwacje astronomiczne, z których najsławniejsze - 60 wyznaczeń pozycji Merkurego - posłużyły J. J.-J. L. Lalande'owi do obliczenia orbity planety.

Uwieczniony przez Adama Mickiewicza w księdze VIII "Pana Tadeusza", w której Podkomorzy mówi:

I ja astronomii słuchałem dwa lata
W Wilnie, gdzie Puzynina, mądra i bogata
Pani, oddała dochód z wioski dwiestu chłopów
Na zakupienie różnych szkieł i teleskopów.
Ksiądz Poczobut, człek sławny, był obserwatorem
I całej Akademii naonczas rektorem,
Przecież w końcu katedrę i teleskop rzucił,
Do klasztoru, do cichej celi swej powrócił
I tam umarł przykładnie. [...]

<< powrót...

Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach