Astronomia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:   Wirtualny Wszechświat > Astronomia  
  Tematy
- Historia astronomii
- Narzędzia i metody astronomii
- Astronomia sferyczna i praktyczna
- Badania kosmiczne
- Układ Słoneczny
- Słońce
- Galaktyki
- Kosmologia
- Gwiazdozbiory całego roku
- Eseje

  Szukacz
WARSTWY SŁOŃCA

<< powrót...

Słońce obserwowane w różnych długościach fal


...powiększenie
>>>
Gwałtowny wzrost temperatury wraz z wysokością w warstwie przejściowej powoduje, że atomy tworzące atmosferę Słońca tracą coraz więcej elektronów - gaz staje się silnie zjonizowany. Poszczególne jony mogą istnieć w stosunkowo niewielkim zakresie temperatury, a więc w wąskim przedziale odległości od powierzchni Słońca. Rysunek przedstawia średnią temperaturę i odpowiadającą jej wysokość, na której obfitość atomów o danym stopniu jonizacji jest największa. (Stopień jonizacji pierwiastków oznaczamy cyframi rzymskimi, np. He I oznacza hel neutralny, He II - jednokrotnie zjonizowany itd.). Poszczególne jony są odpowiedzialne za powstawanie charakterystycznych linii widmowych. Obserwując Słońce w długości fali, która odpowiada takiej linii, widzimy warstwę o dokładnie określonej temperaturze i wysokości. Umożliwia to bardzo szczegółowe badanie struktury obszaru przejściowego i korony.

...powiększenie
>>>
Słońce w linii helu neutralnego (He I) o długości fali 58,43 nanometra, co odpowiada warstwie o temperaturze 20 tysięcy kelwinów. Na brzegu tarczy widoczne są pętle magnetyczne, unoszące w koronie obłoki gęstej materii. Zdjęcie zostało wykonane w 1997 r. przez instrument SUMER (ang. Solar Ultraviolet Measurements of Emitted Radiation), umieszczony na pokładzie satelity SOHO. Fot. SOHO/ESA/NASA.

...powiększenie
>>>
Słońce w linii dwukrotnie zjonizowanego węgla (C III) o długości fali 97, 70 nanometra, co odpowiada warstwie o temperaturze 70 tysięcy kelwinów. Zdjęcie zostało wykonane w 1997 r. przez instrument SUMER (ang. Solar Ultraviolet Measurements of Emitted Radiation), umieszczony na pokładzie satelity SOHO. Fot. SOHO/ESA/NASA.

...powiększenie
>>>
Słońce w linii pięciokrotnie zjonizowanej siarki (Si VI) o długości fali 93,30 nanometra, co odpowiada warstwie o temperaturze 200 tysięcy kelwinów. Zdjęcie zostało wykonane w 1997 r. przez instrument SUMER (ang. Solar Ultraviolet Measurements of Emitted Radiation), umieszczony na pokładzie satelity SOHO. Fot. SOHO/ESA/NASA.

...powiększenie
>>>
Słońce w linii siedmiokrotnie zjonizowanego neonu (Ne VIII) o długości fali 77,04 nanometra, co odpowiada warstwie o temperaturze 600 tysięcy kelwinów. Zdjęcie zostało wykonane w 1997 r. przez instrument SUMER (ang. Solar Ultraviolet Measurements of Emitted Radiation), umieszczony na pokładzie satelity SOHO. Fot. SOHO/ESA/NASA.

Krzysztof Jahn

<< powrót...

Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach