Związek między odległością i rozmiarami jest uwzględniany przez obserwatora automatycznie. Jeżeli dostrzegamy, że dwa obiekty o takich samych rozmiarach znajdują się w różnych odległościach, ten, który wydaje się bardziej oddalony, jest odbierany jako większy. Zauważmy, że obrócenie rysunku o 90o powoduje zniknięcie tego złudzenia (rys. George Reed).