Astronomia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:   Wirtualny Wszechświat > Astronomia > Eseje  
  Tematy
- Historia astronomii
- Narzędzia i metody astronomii
- Astronomia sferyczna i praktyczna
- Badania kosmiczne
- Układ Słoneczny
- Słońce
- Galaktyki
- Kosmologia
- Gwiazdozbiory całego roku
- Eseje

  Szukacz
MARCINA BYLICY Z OLKUSZA
„PROGNOSTYK KOMETY” Z 1472 ROKU

[ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]

...powiększenie

Obserwacja komety. Rycina tytułowa z „Praktyki o komecie” Piotra Słowacjusza (Kraków, 1577).

Starożytny astrolog Hali powiada, że kometa w znaku Wagi zwiastuje śmierć wielkich książąt, zagładę uczonych oraz samobójców-wisielców. Ludzi trapić będzie tak dokuczliwa kolka, że niektórzy odbiorą sobie życie z jej powodu. Ciężarne będą miały bóle i wydadzą martwe płody. Mnóstwo ludzi cierpieć będzie na słabość wnętrzności i będzie nękanych przez wiatry.

W zakresie meteorologii zwiastuje kometa gwałtowne wichury i skąpe opady, stąd unicestwienie roślin i drzew owocowych, co z kolei spowoduje głód. Rozzuchwalą się natomiast demony powietrzne jak trule i penaty, które osiągną potężną władzę nad ludźmi. a to dlatego, że Waga i Wodnik są znakami demonów i fantomów, jak to mówi Homer w traktacie o demonach. Dlatego też rozpanoszą się specjaliści od czarnej magii. Lecz zawiodą się, ponieważ kometa sprawi, iż stracą oni władzę nad duchami powietrznymi, które wypowiedzą im posłuszeństwo. Pojawią się zamawiaczki i czarownice, które rozwiną niezwykle ożywioną działalność.

Leopold z Austrii pisze, że kometa z znaku Wagi zapowiada śmierć królów na zachodzie, a także książąt i co znakomitszych postaci. Oznacza ona też krwotok z powodu amputacji członków, brak towarów, małą ilość opadów, wysychanie rzek, silne wiatry, zanikanie roślinności, zagładę owoców i listowia. W królestwie rzymskim będą padać konie, a muły staną się rzadkością. Powstaną ludzie jedni przeciw drugim i będą się nawzajem zabijać. W którymś z państw zachodnich zrodzi się bunt niewolników. Zgodnie z tym co twierdzi Antoni z Montulmo, zagrożeni będą królowie w państwach zachodnich i ludzie stojący wysoko w hierarchii społecznej.

Według stwierdzenia Albumasara wyrażonego w jego „Kwiatach”, kometa w Wadze oznacza liczne rozboje na drogach, przepadek wielu majątków, zubożenie ludzi, a także gwałtowne zmiany temperatury. Więcej jej efektów należy odnieść raczej do ludzi, niż do innych istot żyjących, dlatego, że ukazała się ona w znaku ludzkim. Znak Wagi jest również znakiem powietrznym, ciepłej i wilgotnej kompleksji. Z tego względu kometa w nim występująca bardziej będzie szkodliwa dla ludzi młodych aniżeli podeszłych wiekiem. Będą tez padać dotknięte zarazą ptaki, a ich mięso będzie niejadalne.Kometa z Bliźniętami. Rycina z „Iudicium et significatio cometae” Adama Tussiniusa z Tarnowa (Kraków, 1533).

Zachodnie ukierunkowanie ogona komety i ruchliwość znaku Wagi każe oczekiwać większych efektów w północnej i zachodniej niż w pozostałych częściach świata Kometa o wschodzie Słońca weszła w dom dziewiąty. Wiąże się z tym zagrożenie dla kościołów i ich duchowych przywódców; należy się obawiać, że doznają oni uszczerbku z powodu zamieszania i skandali. Grozi to bardziej tym duchownym osobom, których lata skłaniają się ku starość.

Obecność komety w dziewiątym domu w chwili wschodu Słońca niesie ze sobą niebezpieczeństwo dla wszystkich, których ten dom dotyczy, a to: sędziów, zarówno świeckich jak i duchownych, specjalistów od prawa kanonicznego i cywilnego, alchemików, czarnoksiężników, astrologów, tłumaczy snów, posłańców, cudzoziemców i innych.

Krótko przed kometą lub niedługo po niej, pojawia się zazwyczaj trzęsienie ziemi. Mieliśmy takie ubiegłego lata. Wielkie trzęsienie ziemi nawiedziło Wołoszczyznę wraz z sąsiednim Siedmiogrodem. Rozpoczęło się ono w dniu ścięcia św. Jana Chrzciciela i trwało osiem dni. Nie ma potrzeby rozwodzić się nad nim i dowodzić nieuchronności jego nadejścia. Jest ono po prostu nieuniknione, a zdarzy się na terenach podległych znakowi Wagi, lub, jak sądzę, raczej Wodnika, ponieważ Słońce znajduje się obecnie w tym znaku. A Wodnik lubi zaglądać w dziury gdzie uwięzione wyziewy poruszone jego mocą zaczną się burzyć i uwalniać powodując wstrząsy ziemi.

To tyle o przyszłych okropnościach, które zwiastuje nasza kometa z racji miejsca swego pojawienia się oraz miejsca Słońca na niebie. Dwa rozdziały u Ptolemeusza wskazują, jacy ludzie są szczególnie zagrożeni działaniem komety, do tego stopnia, że trudno będzie im ujść niebezpieczeństwu. Jest to rozdział przedostatni Stu słów, gdzie Ptolemeusz prorokuje śmierć dla króla lub możnowładcy w państwie, nad którego skrajem przeleci kometa. Ulegnie też rozproszeniu jego skarbiec, a król zmieni swoich doradców. Następnie zwielokrotnią się więzienia i choroby, grasować będzie śmierć nagła i niespodziewana, a mieszkańcy tych regionów poniosą uszczerbek w dziedzinie dotyczącej poradnictwa. Drugie ze wspomnianych miejsc u Ptolemeusza to zakończenie rozdziału 8, części drugiej „Czteroksięgu”: „Następstwa dotykają przeważnie tych, przy których urodzeniu występują tak zwane miejsca konieczne, czyli zaćmienia Słońca i Księżyca, lub miejsca im przeciwległe”. Wprawdzie Ptolemeusz mówi tu o zaćmieniach, rozumieć jednak należy, jak zresztą wyjaśnia to również jego komentator, że tekst ten odnosi się także do komet.

Nawiązując do pierwszego z przytoczonych miejsc wnoszę, że książę Wenecji, lub ktoś wysoko postawiony w tym królestwie, zamieni życie na śmierć, ponieważ w godzinie fundacji tego miasta Waga zajmowała jego czwarty róg, Natęży się wiec obawiać, by klęski na wspomnianych terenach lub w budynkach nie poprzedzały jakiegoś poważnego nieszczęścia grożącego samemu miastu lub jego skarbom.


Anna Z. Kozłowska


[  góra strony  ]

[ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach