Obserwacja komety. Rycina tytułowa z „Praktyki o komecie” Piotra Słowacjusza (Kraków, 1577).