Nieszczęścia spowodowane pojawieniem się komety: deszcz ognisty, złe promieniowanie i zabójstwo papieża. Drzeworyt z „Prognostyki krakowskiej” Mikołaja z Szadka (Kraków, 1532).