Biblioteka
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:   Wirtualny Wszechświat > Biblioteka > Różne > DLACZEGO CZARNE DZIURY NIE SĄ CZARNE?  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11] 
Czy kobiety mają inny mózg niż mężczyźni?

Każdy wie, że kobiety zachowują się inaczej niż mężczyźni (nawet jeśli nie chcą się do tego przyznać), trudno jednak wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje. Niektórzy badacze twierdzą, że stereotypowe różnice, jakie można zauważyć w sposobie poruszania się i gestykulacji, typie intuicji, emocjach czy rodzajach ulubionych zajęć, są jedynie wynikiem wpływu środowiska i oczekiwań społecznych. Inni natomiast są zdania, że różnice te mają podłoże biologicznie. Zagadnieniem tym interesują się zarówno biolodzy, jak socjolodzy i psycholodzy. Wszyscy ci naukowcy - choć często nie potrafią wyzwolić się z głęboko zakorzenionych uprzedzeń - mają nadzieję, że badania mózgu pozwolą jednoznacznie rozstrzygnąć ten kontrowersyjny problem.

Badania prowadzone na szeroką skalę ujawniają zaskakującą zależność: odmienne zdolności kobiet i mężczyzn ściśle odpowiadają umiejętnościom zlokalizowanym w jednej z półkul mózgu. Kobiety zazwyczaj wykazują się umiejętnościami zlokalizowanymi w lewej połowie mózgu. Na ogół łatwiej przychodzi im opanowanie sprawności językowych obejmujących mowę, gramatykę i płynność wymowy, a także lepiej wykonują zadania wymagające precyzyjnych czynności ruchowych, obliczeń arytmetycznych i dopasowywania kształtów. Wyniki standardowych testów wskazują, że mężczyźni są zwykle lepsi w tych rodzajach aktywności, którymi zawiaduje prawa półkula. Są to: sprawność techniczna, orientacja przestrzenna i myślenie abstrakcyjne.

Uczeni dopiero niedawno zaczęli badać różnice w fizjologii mózgu kobiet i mężczyzn. Pierwszych przekonujących dowodów świadczących o istnieniu tych różnic dostarczyły obserwacje pacjentów, którzy doznali połowicznego uszkodzenia mózgu. Mężczyźni z urazem prawej części mózgu tracili zwykle orientację przestrzenną, podczas gdy uraz lewej powodował u nich utratę mowy. Natomiast kobiety, niezależnie od tego, która część ich mózgu została uszkodzona, znacznie rzadziej traciły jakieś zdolności. Obserwacje te prowadzą do wniosku, że u mężczyzn czynności lewej i prawej części mózgu są oddzielone, natomiast u kobiet w dużej mierze nakładają się na siebie.

Naukowcy odkryli także pewne różnice w budowie mózgu kobiety i mężczyzny. W 1991 roku na Uniwerytecie Kalifornijskim w Los Angeles przeprowadzono badanie, które potwierdziło sformułowaną w XIX wieku hipotezę, że spoidło wielkie mózgu - struktura łącząca obie półkule - jest u kobiet zwykle szersze niż u mężczyzn. Świadczyłoby to o lepszej komunikacji między lewą i prawą częścią mózgu kobiet. Aby dowieść, że jest tak w istocie, należałoby jednak wykonać więcej anatomicznych badań porównawczych.

Badania takie owocują często intrygującymi i spektakularnymi odkryciami, niełatwo jest jednak udowodnić, że od samej organizacji mózgu zależy rozwój cech typowych dla danej płci. Mózgi bowiem - podobnie jak ludzie - nie są jednakowe. Każdy z nich ma inną wielkość i kształt, a także inne możliwości i ograniczenia. Niektóre kobiety lepiej orientują się w przestrzeni i są lepsze w sporcie od mężczyzn; bywają z kolei mężczyźni bardziej skłonni do wzruszeń i lepsi w werbalizowaniu myśli od wielu kobiet. Charakteryzowanie jednostek ludzkich jest niezmiernie skomplikowane - nie można tu dokonywać żadnych pomiarów ilościowych. Chociaż nie sposób zaprzeczyć istnieniu różnic w przeciętnym zachowaniu kobiet i mężczyzn, niezwykle trudno byłoby je zmierzyć, a jeszcze trudniej wskazać jednoznaczną zależność funkcji mózgu od jego budowy.

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11] 
[  góra strony  ]

Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach