Biblioteka
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:   Wirtualny Wszechświat > Biblioteka > Encyklopedia > Wybór haseł > Subskrypcja  
FRONT ATMOSFERYCZNY
Wydłużony, nachylony w stosunku do pionu wycinek atmosfery, w poprzek którego występują duże zmiany temperatury powietrza i prędkości wiatru, znacznie większe niż w sąsiadujących masach powietrza. Przejście frontu atmosferycznego nad określonym miejscem na Ziemi przejawia się szybkimi zmianami temperatury i wiatru, a często także wilgotności i zachmurzenia.

Wyidealizowanym obrazem frontu atmosferycznego jest nachylona powierzchnia nieciągłości, oddzielająca masy powietrza o różnej gęstości lub temperaturze. W praktyce obszar zmiany temperatury między masami powietrza ma pewną skończoną szerokość i jest zwany strefą przejściową lub frontową. Trójwymiarowa struktura strefy frontowej pokazana jest na rysunku. W praktyce strefa frontowa ma szerokość 100-200 km i grubość ok. 1 km, a nachylenie w stosunku do pionu wynosi ok. 1/100. Klin chłodnego powietrza leży poniżej cieplejszej masy, a największe kontrasty temperatury obserwuje się w pobliżu gruntu; im wyżej, tym kontrasty stają się łagodniejsze i rozciągnięte na większej przestrzeni.

Schemat strefy frontowej (jej odchylenie od pionu jest w rzeczywistości znacznie mniejsze)

Powierzchnia oddzielająca strefę frontową od przyległej masy powietrza ciepłego nazywa się powierzchnią frontową; przecięcie tej powierzchni z urojoną płaszczyzną o orientacji poziomej lub pionowej wyznacza tzw. linię frontu. W tym ujęciu front wyznaczony jest nie przez nieciągłość temperatury, lecz jej gradientu. Granica strefy frontowej od strony powietrza chłodnego jest na ogół rozmyta, zwłaszcza w pobliżu powierzchni Ziemi; z tego powodu nie jest przedstawiana na normalnych mapach pogody. Zob. Mapa pogody.

Gradient wiatru (ścinanie), podobnie jak gradient temperatury, jest znacznie większy w strefie frontowej niż na zewnątrz niej. W dobrze rozwiniętych frontach obszar zmiany kierunku wiatru jest skupiony wokół powierzchni frontowej, natomiast łagodniejsze zmiany prędkości wiatru występują w całej strefie frontowej. W wyższych warstwach atmosfery nad strefą frontową leży prąd strumieniowy. Zob. Prąd strumieniowy. [S.E.M.] (S.P.M.)

[  góra strony  ]

Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach