Biblioteka
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:   Wirtualny Wszechświat > Biblioteka > Religie, Filozofia > HINDUIZM  [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 
Dharma a Ramajana

Różnorodnym wersjom opowieści o Ramie towarzyszą różne interpretacje, ale wspólnym tematem wielu z nich jest dharma. Jak mogliśmy się już przekonać, dharma stanowi ważną ideę w hinduizmie i oznacza porządek, prawo, obowiązek oraz prawdę. Mężczyźni mieli przestrzegać własnej dharmy odpowiednio do swojego stanu (warny) oraz etapu życia (aśramy) - stąd termin warnaśramadharma. Wspólnym obowiązkiem wszystkich było utrzymywanie porządku społecznego w świecie oraz więzi między ludźmi a bogami, choć każdy inaczej realizował swoją służbę dharmie. Głównym tekstem, w którym zostały skodyfikowane te obowiązki (również obowiązki kobiet), było Manusmryti, w Ramajanie Walmikiego zaś widzimy, jak dharma realizuje się poprzez słuszne decyzje i czyny Ramy, jego ojca, braci oraz lojalnego wyznawcy Hanumanta. Każdy podąża własną ścieżką, realizując właściwy porządek społeczeństwa, do którego należy.

Ramajana, podobnie jak druga wielka epopeja Mahabharata, jest opowieścią o społeczności wojowników. Bramini i asceci odgrywają w niej rolę, lecz ma ona podrzędne znaczenie w stosunku do ról odgrywanych przez rodzinę panującą w Ajodhji oraz przez wojowników - małpy i demony. Ramajana to zarówno studium władzy królewskiej, jak i ludzkich ról oraz związków.

Dlaczego Daśaratha realizuje prośbę Kajkeji i skazuje Ramę na wygnanie, mimo iż działa w ten sposób na szkodę interesów Ajodhji, i dlaczego Rama na to przystaje, wiedząc przecież, że to jego obywatele miasta pragną mieć za króla? Właściwy porządek jest zbudowany na życiu w prawdzie oraz na posłuszeństwie. Daśaratha jako mąż i władca nie może złamać swojej obietnicy, a Rama, jego syn, musi posłusznie zaakceptować decyzje ojca. Rama rozumie swoje wygnanie jako przeznaczenie i sprzecza się z oburzonym Lakszmaną, podkreślając, że słowa ojca są dlań wiążące. Skontrastowane z niechęcią brata do zaakceptowania tej sytuacji, postępowanie Ramy stawiane jest za przykład.

Zachowanie Sity oraz jej więź z Ramą stanowią dalszą okazję do wypełniania dharmy. Od kobiety nie oczekuje się wypełniania warnaśramadharmy; musi ona jedynie spełnić swój obowiązek jako córka, a następnie żona (stridharma). Podjęta przez Sitę decyzja, aby mimo jego protestów towarzyszyć Ramie na wygnaniu oraz jej wierne postępowanie podczas pobytu na dworze Rawany stanowią właściwe działanie oddanej, spełniającej swe obowiązki żony (dharmapatni).

Dlaczego zatem Rama, zobaczywszy dowód niewinności Sity podczas próby ognia, skazuje ją na wygnanie wkrótce po przybyciu do Ajodhji? Zachodnim czytelnikom przyzwyczajonym do romantycznych zakończeń może się to wydawać okrutne. Ale w obrębie hinduskiego uniwersum pierwszoplanową rolę odgrywają nie pragnienia jednostki, lecz właściwy ład społeczny. Rama musi myśleć i działać zgodnie ze swą królewską dharmą. Musi postawić tę rolę ponad swoimi osobistymi zamiarami czy też wiarą w cnotliwość Sity. Niewywiązanie się przez Ramę z obowiązku ochrony własnej żony przed Rawaną oraz adharma, czyli chaos, wywołały zwątpienie w umysłach jego poddanych, a zatem jego podstawowym obowiązkiem, mimo że wie o niewinności żony, stało się uspokojenie tych obaw oraz zapobieżenie niepokojom społecznym. W Ramajanie Walmikiego Rama do końca jest królem idealnym, choć nieszczęśliwym. Czy też prawie do końca, bo w miarę jak opowieść zbliża się do finału, Rama zaczyna być określany jako inkarnacja (awatara) wielkiego boga Wisznu. Podobnie jak Kryszna w Mahabharacie, Rama pojawia się w świecie jako Bóg w ludzkiej postaci, aby pokonać siły adharmy i dać przykład właściwego postępowania.

[1]  [2]  [3]  [4]  [5] 
[  góra strony  ]

Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach