Biblioteka
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:   Wirtualny Wszechświat > Biblioteka > Religie, Filozofia > JUDAIZM  
Norman Salomon
JAK ROZESZŁY SIĘ DROGI JUDAIZMU I CHRZEŚCIJAŃSTWA?
[1]  [2]  [3]  [4]  [5] 
Początki

Gdzie sięgają początki judaizmu? Czy naprawdę jest to najstarsza religia świata?

Z pewnością nie, jeżeli wierzyć w to, co badacze mówią o początkach rodzaju ludzkiego. W czasach prahistorycznych, dziesiątki tysięcy lat temu, niemal na pewno istniały wierzenia religijne i obrzędy, czego dowodzą wizerunki, jakie malowano na ścianach jaskiń, i sposób, w jaki grzebano zmarłych. Egipt, ze swoimi świątyniami i religią, był już bardzo stary, kiedy młody Mojżesz przebywał w pałacu faraona.

Ale, być może, wolicie wierzyć po prostu słowom Biblii. W tym wypadku odpowiedź zależy od tego, co rozumiecie przez "judaizm". Czy macie na myśli religię Abrahama (około 1800 p.n.e.), który jest uważany za praojca wszystkich Żydów (a przy okazji również Arabów)?

A może judaizm narodził się wtedy, gdy Mojżesz otrzymał Dziesięcioro Przykazań na górze Synaj, jakieś czterysta czy pięćset lat po Abrahamie? Lub później, kiedy święte pisma hebrajskie (Stary Testament) zostały już w całości spisane?

Odpowiedź na każde z tych pytań nastręcza wiele trudności. To, co obecnie rozumiemy jako judaizm, na wiele sposobów różni się od biblijnej religii. Na przykład Żydzi nie wyznają dosłownie zasady "oko za oko"; żydowska tradycja jest silnie przywiązana do idei życia po śmierci, mimo że nic jasnego na ten temat nie znajdujemy w hebrajskich świętych pismach. Tak więc twierdzenie, że religia Żydów, taka, jaką znamy dzisiaj, istnieje od trzech lub czterech tysięcy lat, jest raczej błędne. Możemy utrzymywać jedynie, że to korzenie żydowskiej religii - najstarsze fragmenty Biblii - są tak starożytne.

Kiedy jednak mówimy o "judaizmie" w tej książce, mamy na myśli o wiele więcej niż źródła tej religii. Mamy na myśli "judaizm rabiniczny", nauczanie zakorzenione w Biblii, formułowane przez rabinów od około drugiego stulecia n.e. Judaizm rabiniczny jest fundamentem wszystkich form judaizmu, jakie istnieją dzisiaj. Warto przy tym pamiętać, że Żydzi reformowani przykładają dużo mniejszą wagę do słów rabinów niż Żydzi ortodoksyjni. Niemniej zarówno dla Żydów reformowanych, jak i dla ortodoksyjnych judaizm rabiniczny jest punktem odniesienia dla wiary i praktyk religijnych.

Niektórzy nazywają judaizm rabiniczny religią "podwójnej Tory", gdyż tak samo jak "pisaną Torę" uznaje on "ustną (niepisaną) Torę", czyli tradycję, która Pismo interpretuje i dopełnia. (Możecie natknąć się również na taki termin, jak "pisane i ustne prawo", ale "prawo" nie jest właściwym tłumaczeniem słowa "Tora", które oznacza raczej "drogę" czy "pouczenie").

[1]  [2]  [3]  [4]  [5] 
[  góra strony  ]

Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach