Biblioteka
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:   Wirtualny Wszechświat > Biblioteka > Religie, Filozofia > JUDAIZM  [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 
W dzisiejszych czasach chrześcijanie, podobnie jak Żydzi, chętnie doszukują się swoich duchowych przodków w Mojżeszu, Abrahamie, Adamie i Ewie (z tą małą różnicą, że zdaniem biskupa Usshera stworzenie Adama i Ewy przypada raczej na rok 4004 p.n.e; dla Żydów jest to 3760 rok p.n.e). Uważają oni również Torę - natchnioną hebrajską Księgę - za swoją własną. Podobnie jak Żydzi, nie odczytują Księgi w dosłownym sensie. Jednakże ich interpretacja nie jest zgodna z "ustną Torą" rabinów, ponieważ interpretacji tej dokonano w świetle Nowego Testamentu.

Żydowski kalendarz
Tradycyjnie i zgodnie z Biblią Żydzi wywodzą początek historii od Adama i Ewy. Daje to rok 3760 przed narodzeniem Chrystusa jako datą stworzenia Adama, co wyjaśnia, dlaczego "żydowski kalendarz", ciągle używany dla celów religijnych, tak bardzo wyprzedza kalendarze liczące lata od narodzin Chrystusa (=A.D., anno domini, czyli "roku Pańskiego"). Na przykład rok 1998, zgodnie z kalendarzem żydowskim, jest rokiem 5758 A.M., a rok 2000 to 5760 A.M. (anno mundi, czyli od "stworzenia świata").

Owa różnica w interpretacji nie była jednak widoczna aż do powstania listów św. Pawła. Do pewnego momentu, być może do połowy pierwszego stulecia - za życia pierwszego pokolenia po Jezusie - nie istniała linia podziału między judaizmem a chrześcijaństwem. Jezus nigdy nie myślał o sobie jako o głosicielu religii innej niż judaizm bądź Tora: "Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków, nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić" (Mt 5, 17). Gdyby zapytać Jezusa lub któregokolwiek z jego uczniów, jaką religię wyznają, powiedzieliby, że żydowską.

Dlaczego więc judaizm i chrześcijaństwo rozeszły się - stając się dwiema odrębnymi religiami - skoro są tak ściśle ze sobą związane? Istnieje tradycyjne żydowskie i tradycyjne chrześcijańskie wyjaśnienie tej kwestii.

Tradycyjne żydowskie wytłumaczenie brzmi: judaizm jest pradawną religią, przekazaną Mojżeszowi na górze Synaj i od tego czasu zachowywaną w nie zmienionej formie przez naród żydowski. W pewnym momencie, gdzieś w pierwszym stuleciu, Jezus, naśladowany przez św. Pawła, ustanowił nową religię, która zapożyczyła istotne elementy z judaizmu, porzucając jego przykazania oraz dodając dziwne i fałszywe idee, jak ta, że Jezus był Mesjaszem, a nawet wcieleniem Boga.

Tradycyjne chrześcijańskie wyjaśnienie mówi: judaizm jest pradawną religią, przekazaną Mojżeszowi na górze Synaj i od tego czasu pieczołowicie zachowywaną przez Żydów. W pewnym momencie, w pierwszym stuleciu, przyszedł Jezus i udoskonalił starą religię, przynosząc jej wypełnienie. Niestety, Żydzi nie docenili tego, co nastąpiło, i uporczywie trwali przy przestarzałej formie religii.

Wspólne dla obu wersji jest to, że istnieją dwie różniące się religie, z których każda, całkowicie ukształtowana, została zesłana z niebios (lub wynaleziona) w danym momencie, jedna za czasów Mojżesza, druga za Jezusa. Różnica leży w ocenie tego drugiego wydarzenia - przyjścia Jezusa i jego stosunku do żydowskiej religii. Zgoda zaś panuje co do tego, że judaizm jest "matką", a chrześcijaństwo "córką", mimo że - z punktu widzenia Żydów - zbłąkaną.

Badania naukowe dowodzą, że obie wersje tej opowieści są dalekie od prawdy. Ani judaizm nie pojawił się nagle, pewnego dnia około roku 1400 p.n.e., w najzupełniej dojrzałej formie, ani też Jezus około roku 30 n.e., ani pokolenie później Paweł nie ogłosili chrześcijańskiego credo czy katechizmu, takich jakie znamy z późniejszego i w pełni ukształtowanego Kościoła. Przez wieki obie religie się rozwijały, zanim ich pisma, obrzędy i wierzenia osiągnęły swoje "tradycyjne" formy. Religie te współistniały oraz przeobrażały się wraz ze zmieniającymi się warunkami i pojęciami aż do dziś. Właściwie judaizm i chrześcijaństwo ewoluują obecnie nawet bardziej energicznie niż kiedykolwiek dotąd w związku z nowoczesną wiedzą, zmieniającymi się postawami moralnymi i nowym podejściem do wielu problemów świata.

Może się wydawać zaskakujące to, że Talmud i inne fundamentalne pisma rabinicznego judaizmu zostały w rzeczywistości napisane później niż Ewangelie, które są podstawowymi tekstami chrześcijaństwa. Papież, nazywając niedawno Żydów "starszym bratem" chrześcijaństwa, był zatem w błędzie. Jesteśmy bowiem wszyscy, zarówno Żydzi, jak i chrześcijanie, "dziećmi" natchnionych ksiąg hebrajskich, jeśli jednak wziąć pod uwagę pisma (Nowy Testament i Talmud), które ukształtowały oblicze obu religii, to właśnie chrześcijaństwo należałoby nazwać "starszym bratem".

[1]  [2]  [3]  [4]  [5] 
[  góra strony  ]

Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach