Biblioteka
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:   Wirtualny Wszechświat > Biblioteka > Meteorologia > METEOROLOGIA DLA KAŻDEGO  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9] 
Rysując krople deszczu, zwykle nadaje im się kształt łez. Jednakże mniejsze krople (o promieniu poniżej 1 mm) są w rzeczywistości kulkami, natomiast większe spłaszczają się i są podobne do hamburgerów.

Gdy kropla deszczu opada, jest hamowana przez siłę tarcia wywieraną przez powietrze. Występuje więc równowaga pomiędzy siłą tarcia i grawitacją, co powoduje, że krople po chwili osiągają prędkość końcową, maksymalną dla swoich rozmiarów, co pokazuje poniższa tabela. Łatwo zauważyć, że im większe rozmiary kropel, tym większa prędkość końcowa. Z tabeli wynika także, że jeśli kropla nie jest wystarczająco duża, może wyparować, nim doleci do powierzchni gruntu. Opad tego rodzaju nosi nazwę virga.


Średnica [cm] Prędkość końcowa Droga wyparowania Rodzaj
0,00002 0,0000001 - Jądra kondensacji
0,0020 0,01 1 Typowa kropla chmurowa
0,01 0,27 25 Duża kropla chmurowa
0,02 0,70 70 Mżawka
0,1 4,0 400 Mała kropla deszczu
0,2 6,5 650 Typowa kropla deszczu
0,5 9,0 900 Duża kropla deszczu


Doświadczenie
Kryształki śniegu


Materiały: 1-3% roztwór formalu poliwinylowego w dichlorku etylu, szkiełka mikroskopowe, kroplomierz. Wymagana jest dobra wentylacja, gdyż wdychanie dichlorku może spowodować podrażnienie dróg oddechowych.

Wykonanie: Zanurz szkiełko mikroskopowe w przygotowanym roztworze (nie powinien mieć temperatury niższej niż -5oC) na mniej więcej 30 sekund. Następnie spróbuj złapać na nie płatek śniegu. Jeśli ci się to uda, płatek powinien zanurzyć się w roztworze. Należy trzymać szkiełko przez kilka minut w temperaturze niższej od 0oC, aby rozpuszczalnik mógł wyparować. W rezultacie kryształ śniegu zostanie otoczony cienką pokrywą plastiku. Przy dużych płatkach może okazać się konieczne pokrycie ich kroplą roztworu, do czego przyda się kroplomierz. W temperaturze pokojowej plastikowa membrana utrzyma strukturę płatka.

Doświadczenie
Model kryształka śniegu


Materiały: kilka powiększonych kopii rysunku poniżej.

Wykonanie: Wytnij szkielet z kopii i sklej, by otrzymać heksagonalny kształt płatka śniegu.

Komentarz: Cząsteczka wody ma kształt łebka misia-zabawki, gdzie ujemnie naładowany atom tlenu jest głową misia, natomiast dwa dodatnio naładowane atomy wodoru to jego uszy. Kąt pomiędzy centrum atomu tlenu a centrum atomu wodoru wynosi 105o. Takie ułożenie atomów w cząsteczce jest przyczyną charakterystycznego, sześcioramiennego układu w krysztale lodu. W naszym modelu atom tlenu jest reprezentowany przez objętość sześcianu, natomiast atomy wodoru to dwie trójkątne powierzchnie.

Cząsteczka wody

Deszczomierze. Pierwsze urządzenie do pomiaru ilości spadłego deszczu zostało opisane mniej więcej 400 lat p.n.e. w rękopisie Arthastra, którego autorem jest Hindus Kautilya. Była to zwykła miska o średnicy około 45 cm. Pomiary opadów były prowadzone za pomocą tego przyrządu regularnie i wykorzystywano je przy planowaniu zasiewów. Pierwsza europejska wzmianka o deszczomierzu pochodzi z listu Benedetta Castellego do Galileusza z 18 czerwca 1639 roku. Współczesne pomiary wykonuje się za pomocą specjalnego urządzenia, które składa się z lejka osadzonego w długim, walcowatym naczyniu. Głębokość gromadzącej się w nim wody jest mierzona w milimetrach lub calach. Jeden milimetr deszczu jest równy 1 litrowi wody wylanemu na 1 m2 powierzchni Ziemi.

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9] 
[  góra strony  ]

Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach