Biblioteka
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:   Wirtualny Wszechświat > Biblioteka > Socjologia, Polityka > POLITYKA  [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 
Miejscem prywatnego życia obywateli było domostwo, zwane oikos, stanowiące zarazem podstawową jednostkę produkcyjną świata antycznego (od tego słowa pochodzi "ekonomia"). Organizacja oikos - jak opisuje Arystoteles - była oparta na systemie podporządkowań: żony mężowi, dzieci rodzicom, niewolników panom. Grecy cieszyli się w oikos życiem rodzinnym i zaspokajali swe podstawowe potrzeby związane z odżywianiem, schronieniem, prokreacją itd. Było to życie zgodne z naturą, gdzie wszystko miało swoją porę. Wiele cywilizacji nie uwypukla różnicy między tym, co naturalne, a tym, co sztuczne. Dla Greków jednak podział ów był jednym z głównych elementów rozumienia świata. Pogląd, że mądrość polega na poddaniu się dyktatowi natury, w zależności od sposobu rozumienia owego pojęcia prowadził do pojawienia się wielu filozofii. Jedna z nich - filozofia polityczna Greków - powstała z rozważania przyczyn napięcia, które istniało między uznaniem polis za w pewnym sensie naturalne, a w innym za sztuczne.

Młody Grek, po dojściu do pełnoletności, wychodził z oikos na agorę, gdzie, uwolniony od trosk dnia codziennego, mógł podjąć odpowiedzialność za los swego polis, wypowiadać słowa warte zapamiętania i zajmować się sprawami, które zapewnią mu nieśmiertelność. Antyczni Grecy mieli świadomość swej odrębności kulturowej, a chęć zrozumienia siebie samych, swego miejsca w historii i swego świata stała się zupełnie nowym doświadczeniem rodzaju ludzkiego. Polityka i historia sprzęgły się ze sobą, gdyż opierały się na takim samym rozumieniu - czym jest człowiek i co jest warte zapamiętania.

Historia była pamięcią słów i czynów, słowa - nośnikiem pamięci. W działalności politycznej ludzie zwracali się do siebie mówiąc - była to umiejętność, której należało się wyuczyć. Wymagano umiejętności porządkowania poglądów, budowania argumentów, rozumienia słuchaczy, znajomości podstawowych dążeń uwarunkowanych ludzką naturą itd. Po raz pierwszy w historii decyzje dotyczące spraw publicznych były podejmowane w pełni jawnie i podlegały otwartej krytyce. Sztuka mówienia została usystematyzowana przez nauczycieli, zwanych sofistami, na użytek młodych, ambitnych arystokratów, których władza zależała od umiejętności pozyskania uczestników Zgromadzenia. Zasady sztuki oratorskiej zatem były przekazywane z pokolenia na pokolenie. Opis wojny peloponeskiej Tukidydesa to głównie zbiór argumentów używanych w przemówieniach przez jej uczestników, co w sumie tworzy zwięzły podręcznik politycznej mądrości i politycznego szaleństwa.

Takie podejście do myśli i działania politycznego wynikało z pewnego uderzająco fałszywego przekonania, które dziś cieszy się uznaniem. Jest nim pogląd, że wszystko, co w świecie istnieje, jest wynikiem przemyślanego planu. Grecy wierzyli, że ich własne miasta założone zostały przez istoty półboskie, takie jak Likurg ze Sparty czy Tezeusz z Aten. Jeśli sprawy miasta poszły w złym kierunku i wymagały naprawy, proszono czasem mędrców o odrestaurowanie pierwotnego zamysłu. W polityce najbardziej znanym tego rodzaju przypadkiem było prawodawstwo Solona dla Aten na początku VI wieku p.n.e. Dwie właściwości jego reform dobrze ilustrują istotne elementy polityki greckiej.

[1]  [2]  [3]  [4]  [5] 
[  góra strony  ]

Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach