Biblioteka
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:   Wirtualny Wszechświat > Biblioteka > Medycyna, psychologia > PSYCHOLOGIA  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6] 
Pomimo wielu słabości eksperymentów przeprowadzanych w owych czasach, teoria etykietowania poznawczego odegrała niezwykle istotną rolę, a kolejne badania poznawczych aspektów emocji w dużym stopniu przyczyniły się do zrozumienia zaburzeń emocjonalnych oraz do rozwoju sposobów ich leczenia. Terapie poznawcze, które znajdują zastosowanie szczególnie w przypadkach depresji i lęku, są oparte na założeniu, że istnieje ścisły związek myśli i uczuć, co powoduje, że zmiana na jednym z tych obszarów pociąga za sobą zmianę na drugim. Ponieważ trudno jest bezpośrednio wpływać na uczucia, terapeuci zorientowani poznawczo próbują na nie oddziaływać w sposób pośredni, pracując podczas terapii nad zmianą myślenia, poszukując nowych sposobów widzenia zjawisk lub ukazując nowe możliwości. Przykładowo, utrata bliskiego partnera może być interpretowana jako przesłanka tezy, że nigdy nie znajdę kolejnego partnera (myśl, która sprawia, że jestem smutna, a w związku z tym trudno mi wyjść z domu, by poznać nowych ludzi) lub może być jej nadane inne znaczenie: chociaż to zrozumiałe, że jestem smutna, nadal posiadam cechy, które mój utracony partner uważał za atrakcyjne, i mogę nawiązać nowe znajomości. Innymi słowy, lepsze zrozumienie poznawczych aspektów emocji pomaga nam też lepiej zrozumieć zawiłości wzajemnych związków myśli, uczuć i zachowań. Wiedza ta przyczyniła się do rozwoju poznawczych metod terapeutycznych, których skuteczność w pomaganiu ludziom doświadczającym przeróżnych zaburzeń emocjonalnych nie budzi wątpliwości.

Przez wiele lat przedstawiciele kierunku eksperymentalnego w psychologii lekceważyli uczucia, zapewniając, że należy szukać wyjaśnienia ludzkich zachowań gdzie indziej. Często daje o sobie znać przekonanie, że emocje przeszkadzają nam lub w inny sposób ingerują w racjonalne myślenie. Część psychologów uważa, że uczucia w zasadzie mieszczą się w kompetencjach klinicystów, których rozumienie emocji zależy od osobistej wrażliwości i empatii, na równi z wiedzą dotyczącą bardziej naukowych aspektów psychologii. Jednakże to podejście przywiązuje zbyt małą wagę do ewolucyjnych funkcji motywacji i emocji.

Lęk skłania nas do ucieczki, złość do ataku. Oczywiście, uczucia takie jak złość mogą zarówno wpędzić nas w kłopoty, jak i od nich uwolnić, lecz bez nich możemy narazić się na ryzyko: jesteśmy od nich uzależnieni, definiując nasze cele oraz planując ich realizację. Udowodniono nawet istnienie zjawiska inteligencji emocjonalnej - zdolności różnicującej ludzi, która może być w sposób mniej lub bardziej aktywny pomocna w osiąganiu przez nas celów i którą psychologowie powinni uważnie badać, by móc wspierać jej nabywanie, wzrost i rozwój.

Badania nad motywacją i emocjami mają istotne znaczenie dla zagadnień psychologii klinicznej, a w jej ramach - dla różnego rodzaju terapii: psychoanalitycznej, humanistycznej i poznawczej. Przyczyniły się one również do rozwoju programów dla osób wymagających pomocy w zaspokajaniu potrzeb podstawowych, jak jedzenie, picie czy seks, oraz potrzeb drugorzędnych, jak palenie papierosów czy hazard. Stało się to możliwe dzięki uwzględnieniu w badaniach nad uczuciami - oraz w poszukiwaniach odpowiedzi na pytanie, dlaczego robimy to, co robimy - wielu wzajemnie wpływających na siebie systemów: fizjologicznego, poznawczego, uczuciowego, behawioralnego i społeczno-kulturowego. Pozostało jednak jeszcze wiele nie zbadanych aspektów tych złożonych związków. Nasze rosnące rozumienie interakcji zachodzących między pobudzeniem emocjonalnym, zdolnością koncentracji, uczeniem się i zapamiętywania ma odzwierciedlenie w praktyce. Na przykład zaprzestano używania wykrywaczy kłamstwa, które mierzą tylko jedną z komponent emocjonalnych, toteż nie można na nich w pełni polegać. Złożoność tej dziedziny może stanowić wytłumaczenie trwających nieustannie dyskusji, które dotyczą tak ważnych zagadnień jak konsekwencje oglądania scen przemocy w telewizji lub pytanie, czy lepiej tłumić swoją złość, czy ją ujawniać.

Gillian Butler, Freda McManus
Przełożyła Grażyna Supel
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6] 
[  góra strony  ]

Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach