Biblioteka
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:   Wirtualny Wszechświat > Biblioteka > Archeologia, Historia, Kultura antyczna > "Rzym w czasach Quo vadis"  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8] 
Od czasu przebudowy Nerona Domus Tiberiana rozciągała się na potężnej prostokątnej platformie o powierzchni około 120 x 140 m, wysokiej na 5,5 m na południu i 17 m na północy. W centrum znajdował się duży perystyl otoczony pomieszczeniami i korytarzami o nieznanym jeszcze bliżej przeznaczeniu; na południowym wschodzie otwierały się one na długi, biegnący od Domu Liwii w kierunku Forum kryptoportyk, czyli podziemne przejście, po dziś dzień nadal użyczające przyjemnego chłodu w letnie upały. Osiemnaście zachowanych pomieszczeń z cegły, które zajmują dwa piętra pałacu (od strony Forum na północy), datuje się dopiero na czasy panowania Wespazjana i jeszcze późniejsze. Pośrodku boku północnego już za Nerona musiało znajdować się jedno z głównych wejść, drugie - podobnie jak tamto poprzedzone szerokimi schodami - leżało w centrum wschodniego boku, nad owym kryptoportykiem. Tędy też, od strony Clivus Palatinus, goście wchodzili na słynną ucztę u Nerona opisaną na początku Quo vadis (rozdz. 7).

powiększenie...

Położenie Domus TiberianaDomus Transitoria (Pałacu Przejściowego) na Palatynie.
Domus Transitoria Nerona znana jest nam tylko na podstawie bardzo skromnych pozostałości. Przyczyną tego stanu rzeczy jest zarówno pożar z 64 r., jak i późniejsza flawijska przebudowa Palatynu, tzn. wzniesienie za czasów Domicjana, ostatniego cesarza z dynastii Flawiuszów, tzw. Domus Flavia. Pałac Przejściowy, jak wiemy od Swetoniusza, miał w pierwotnym zamyśle cesarskim połączyć rezydencję na Palatynie z ogrodami Mecenasa na Eskwilinie. Na Palatynie, na północ od późniejszej Domus Flavia, przetrwały tylko pozostałości dużego nimfeum, czyli monumentalnej fontanny nawadnianej w części wodą wydrenowaną z centralnego, obniżonego i przedtem stale podmokłego wierzchołka wzgórza. Jednak wodę do tego nimfeum, tak jak do wszystkich innych budowli na Palatynie, dostarczał przede wszystkim wzniesiony przez Klaudiusza akwedukt, który dochodził tutaj od wschodu, przekraczając na wysokich arkadach dolinę między wzgórzem Celius a Palatynem. Monumentalność i bogactwo nimfeum z Domus Transitoria daje nam jednak pewne wyobrażenie o tym, jak mogła wyglądać pozostała część pierwszego pałacu Nerona. Przede wszystkim nimfeum od samego początku leżało poniżej powierzchni wzgórza, czyli na poziomie kryptoportyku. Takie podziemne położenie budowli - znane nam z całkowicie zachowanych domów z okresu wczesnego cesarstwa w Bulla Regia w Numidii (dzisiejszej Tunezji) - jest nieocenione w Rzymie podczas letnich upałów, gdyż zapewnia chłód i naturalną klimatyzację. Nimfeum składało się zatem z otwartego dziedzińca, w typie atrium, otoczonego dwunastoma kolumnami z czerwonego porfiru, cennego twardego kamienia pochodzącego z Egiptu, zarezerwowanego tylko dla cesarskich budowli. Kolumny otaczały centralny, kwadratowy basen fontanny z wodotryskiem zasilanym za pośrednictwem podziemnych kanałów wodą, która spływała po schodkach imponującym wodospadem pośrodku tylnej ściany nimfeum. Ściana ta z niszami bocznymi, w górnej części przeznaczonymi zapewne na posągi, u dołu była ukształtowana jak dekoracyjne podium rzymskiej sceny teatralnej (tzw. frons scenae), z ciągiem 48 kolumn z czerwonego porfiru i zielonego serpentynu o korynckich kapitelach z pozłacanego brązu, co razem tworzyło profilowaną, bardzo ozdobną fasadę. Po bokach głównej kaskady znajdowały się duże pomieszczenia sklepione beczkowo, z dwiema kolumnami z szarego granitu przy wejściu i z mniejszymi, schodkowymi wodospadami na tylnych ścianach.

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8] 
[  góra strony  ]

Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach