Biblioteka
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:   Wirtualny Wszechświat > Biblioteka > Archeologia, Historia, Kultura antyczna > "Rzym w czasach Quo vadis"  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8] 
Neron, bawiąc podówczas w Ancjum, nie pierwej wrócił do stolicy, aż ogień zbliżył się do jego pałacu, który wybudował łącząc Palatyn z ogrodami Mecenasa. Nie udało się jednak zapobiec temu, żeby nie pochłonął także Palatynu, pałacu i wszystkiego, co było wokoło. Ale na pociechę dla bezdomnego i tułającego się ludu otworzył cesarz pole Marsowe i gmachy Agryppy, a nawet własne ogrody, i kazał wznieść naprędce budynki, aby dać przytułek tłumowi nędzarzy; dowieziono też artykuły pierwszej potrzeby z Ostii i sąsiednich miast municypalnych oraz zniżono cenę zboża aż do trzech sestercji. Te zabiegi, choć popularne, chybiały celu, ponieważ rozeszła się pogłoska, że właśnie w chwili gdy miasto stało w płomieniach, on wstąpił na scenę domowego teatru i opiewał zagładę Troi, porównując obecne nieszczęście z klęskami przeszłości.

Dopiero szóstego dnia u stóp Eskwiliów położono kres pożodze, zwaliwszy na niezmiernej przestrzeni budynki, aby nieustannej gwałtowności żywiołu przeciwstawić pole i puste niejako niebo. [...] Rzym podzielony jest na czternaście dzielnic; z tych cztery trwały nienaruszone [I, V, VI, XIV - tu i dalej przypisy E.J.], trzy były do gruntu zburzone [III, X, XI], a w siedmiu pozostałych zachowały się nieliczne resztki budynków, rozwalone i na poły spalone. [Szacuje się, że zniszczeniu uległo 4000 insuli i 132 domy zamożnych mieszkańców].

[...] Neron, korzystając z ruiny ojczystego miasta, wybudował sobie pałac, w którym zadziwiać miały nie tyle drogie kamienie i złoto, zwyczajne od dawna i wskutek zbytku rozpowszechnione, ile pola, stawy i jak na odludziu - tu lasy, tam otwarte przestrzenie i widoki. Kierownikami prac i budowniczymi byli Sewerus i Celer, którzy mieli dość pomysłowości i odwagi, by przy pomocy sztuki o to się pokusić, czego nawet przyroda odmówiła, i z zasobami cesarza poigrać. (Tacyt, Roczniki 15,39-42)

W wyniku tych prac budowlanych w ciągu niecałych czterech lat powstał słynny, acz nigdy nieukończony Złoty Dom (Domus Aurea), czy raczej pałac Nerona, rozciągający się na Palatynie, Welii, wzgórzach Celius i Oppius. Poszczególne części były rozrzucone na dużej parkowo-leśnej przestrzeni (szacowanej na 50-150 ha). Na Palatynie niewiele się zachowało z nowego pałacu Nerona, ale to tutaj, na południe od dawnego nimfeum z Domus Transitoria, przetrwały fundamenty po dużej rotundzie (o średnicy 35 m) otoczonej wodą. Czasami budowlę tę identyfikuje się ze znaną z przekazu Swetoniusza okrągłą salą bankietową, kręcącą się wokół własnej osi "stale, dniem i nocą, na wzór wszechświata" (Swetoniusz, Nero 31).

powiększenie...

Zarys znanych pozostałości Domu Złotego (Domus Aurea) Nerona. 1 - świątynia Klaudiusza (templum Claudii); 2 - Cyrk Wielki (Circus Maximus): 3 - okrągła sala na Palatynie; 4 - Domus Tiberiana; 5 - Dom Złoty na Eskwilinie; 6 - staw (stagnum) w miejscu późniejszego Koloseum; 7 - westybul z kolosem Nerona. [Kolorem szarym oznaczono pozostałe budowle].
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8] 
[  góra strony  ]

Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach