Biblioteka
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:   Wirtualny Wszechświat > Biblioteka > Archeologia, Historia, Kultura antyczna > "Rzym w czasach Quo vadis"  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8] 
W innym miejscu, na początku Via Sacra wkraczającej na Forum Romanum, ponad całym założeniem górował olbrzymi (31,5 m wysokości) posąg cesarza-Heliosa z brązu, w pozłacanej promienistej koronie na głowie. Kolos ten, od którego wziął nazwę późniejszy amfiteatr, znajdował się pośrodku tzw. atrium lub westybulu otoczonego z trzech stron portykami, z wolnym przejściem od strony Via Sacra. Natomiast z drugiej strony konstrukcji, między nią a stawem, z południa na północ ciągnął się trakt stanowiący przedłużenie Via Triumphalis, biegnącej od Cyrku Wielkiego dnem doliny między Palatynem i wzgórzem Celius. Trakt flankowały portyki, pod którymi mieściły się rzędy podziemnych pomieszczeń, służących zapewne jako magazyny. Staw umieszczony pośrodku całego założenia był, jak się wydaje, mniejszy od wzniesionego potem w tym miejscu Koloseum. Otaczały go portyki i tarasy tworzące kompleks luźnej zabudowy w ramach prostokąta, który obejmował obszar miasta najbardziej zniszczony przez pożar. Woda przykryła zapewne zwały gruzów pozostałych po katastrofie. Był to całkowicie sztuczny zbiornik, zasilany ze wzgórza Celius za pomocą krótkiej odnogi akweduktu Nerona. A jako że na wzgórze wodę z dalekich źródeł dostarczało aż pięć akweduktów (Appia, Marcia, Tepula, IuliaClaudia), było czym napełnić sztuczne jezioro.

Najlepiej zachowaną (znaną już od końca XV w.) częścią Domus Aurea jest pałac Nerona na Eskwilinie (dokładniej - na wzgórzu Oppius), aczkolwiek pierwotnie budowla była jeszcze rozleglejsza od strony wschodniej. Całe założenie, w typie rozłożystej willi rzymskiej, rozciągało się na zboczu wzgórza z zachodu na wschód na długość około 370 m i szerokość od 35 do 60 m. Pałac z portykiem wzdłuż całej fasady, dwukondygnacyjny (zachowało się tylko dolne piętro ze 150 salami), otwierał się szeroko na południe z widokiem na staw i prowadzący doń szeroki taras.

powiększenie...

Plan zachowanej części Domu Złotego (Domus Aurea) na Eskwilinie: 1 - dzisiejsze wejście; 2 - dziedziniec zachodni; 3 - kryptoportyk; 4 - nimfeum z mozaiką przedstawiajacą Ulissesa i Polifema; 5 - sala ze Złotym Sklepieniem; 6 - sala ze sceną Achillesa na Skyros; 7 - sala oktogonalna; 8 - drugie nimfeum; 9 - sala Laokoona.

Granicę północną, w głębi wzgórza, wyznaczały kryptoportyki (3). W centrum bardzo symetrycznie rozplanowanego założenia znajdowała się duża sala oktogonalna (7), zaś po jej bokach, za dwoma rzędami pomieszczeń od strony fasady - dwa duże prostokątne dziedzińce ogrodowe otoczone portykami (dziedziniec zachodni - 2) i połączone na tyłach budowli ciągiem kryptoportyków. Cechą wyjątkową owego pałacu było jego otwarcie na zewnątrz, na powietrze i światło, gdyż każda z sal miała zapewnione dostateczne oświetlenie od strony zarówno fasady, jak i perystyli, i to nie tylko przez drzwi, ale również liczne okna, których np. w nimfeum Złotego Domu (na prawo od zachodniego dziedzińca, 4) było aż osiem. Pośrodku tylnej ściany tego nimfeum spływał wodospad do basenu umieszczonego w podłodze, a sklepienie sali zdobiły mozaiki (z częściowo zachowaną sceną Ulissesa częstującego Polifema winem). Drugie odkopane nimfeum (8) Złotego Domu znajduje się w północnym pomieszczeniu, bezpośrednio przylegającym do sali oktogonalnej. Owi architekci-inżynierowie wymienieni przez Tacyta: Sewerus i Celer, wykorzystali w części wcześniejszą zabudowę ceglaną tego obszaru, wchodzącą w skład jakichś magazynów (horrea), idealnie inkorporując ją w spójny i symetryczny układ całości założenia.

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8] 
[  góra strony  ]

Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach