Biblioteka
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:   Wirtualny Wszechświat > Biblioteka > Religie, Filozofia
Religie, Filozofia

Henry Chadwick
"Augustyn"
Życie, ścieżka duchowego rozwoju oraz koncepcje filozoficzne jednego z największych myślicieli chrześcijańskich, autora słynnych Wyznań, opowiedziane przez profesora teologii Uniwersytetu w Cambridge.
Informacje o książce
Przeczytaj rozdział - "Formacja duchowa św. Augustyna: Cyceron, Mani, Platon, Chrystus"
Michael Carrithers
"Budda"
Książka znanego angielskiego antropologa odsłania przed czytelnikiem historię życia księcia Gotamy (sanskr. Gautama), który później stał się "przebudzonym", czyli Buddą. Michael Carrithers przedstawia w niej nie tylko narodziny buddyzmu i jego rozkwit na Wschodzie, lecz także stara się dowieść, że zachował on swą siłę i atrakcyjność po dziś dzień, mówiąc wiele o nas samych i otaczającym świecie.
Informacje o książce
Przeczytaj rozdział - "Przebudzenie Buddy"
Marek Mejor
"Buddyzm"
Historia buddyzmu pióra polskiego uczonego z Uniwersytetu Warszawskiego, znawcy kultury i religii dawnych Indii. Plus antologia tekstów buddyjskich w tłumaczeniach z języków oryginalnych.
Informacje o książce
Przeczytaj rozdział - "Buddyjska wizja świata"
Kim Knott
"Hinduizm"
Bogowie, mity, rytuały, literatura religijna, historia i współczesność hinduizmu w niedużej książce angielskiej uczonej Kim Knott, dziekana Wydziału Teologii i Studiów Religioznawczych na Uniwersytecie w Leeds.
Informacje o książce
Przeczytaj rozdział 4 - "Boscy bohaterowie: tradycja epicka"
Malise Ruthven
"Islam"
Koran, Prorok, podstawy i zasady religii islamu oraz jej miejsce w świecie współczesnym i stosunek do kultury Zachodu (wyczerpująco został omówiony problem dżihadu) w książce angielskiego religioznawcy.
Informacje o książce
Przeczytaj rozdział 6 - "Dwa rodzaje dżihadu"
Humphrey Carpenter
"Jezus"
Dobrze napisany esej, próbujący - na podstawie analizy źródeł, tekstów Ewangelii i wczesnych pism teologicznych - odpowiedzieć na pytania: Kim był Jezus? Jakie wyobrażenia o Nim mieli współcześni? Za kogo On sam się uważał? Jaki jest uniwersalny wymiar Jego postaci i nauczania?
Informacje o książce
Przeczytaj rozdział - "Przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei"
Norman Salomon
"Judaizm"
Klarowna prezentacja dziejów narodu żydowskiego, jego religii i filozofii, zwyczajów dnia codziennego i świątecznego, problemów współczesności - autorstwa jednego z najlepszych znawców tematu.
Informacje o książce
Przeczytaj rozdział 2 - "Jak rozeszły się drogi judaizmu i chrześcijaństwa?"
Michael Cook
"Mahomet"
Obraz życia i działalności proroka islamu, pokazany na tle historii Arabii, odwołujący się do filozoficznych i religijnych korzeni świata muzułmańskiego.
Informacje o książce
Przeczytaj rozdział 2 - "Życie Mahometa"
Zofia Rosińska
"Blaustein. Koncepcja odbioru mediów"
Filozofowie o świecie mediów, tych nieco już historycznych i tych współczesnych, obejmujących przestrzeń wirtualną czy Internet.
Informacje o książce
Przeczytaj rozdział - "Tożsamość w epoce Internetu"
Jacek Hołówka
"Etyka w działaniu"
Nowoczesne wprowadzenie do etyki, łączące w sobie podejście filozoficzne z licznymi przykładami z wielu dziedzin życia, także codziennego.
Informacje o książce
Przeczytaj rozdział 17 - "Wolność"
Robert C. Solomon, Kathleen M. Higgins
"Krótka historia filozofii"
Syntetyczne, choć po gawędziarsku podane dzieje filozofii od czasów najdawniejszych po współczesność, od Abrahama po Martina Lutera Kinga. W książce tej zwracają uwagę: włączenie do opowieści wielkich religii Wschodu i Zachodu oraz rzetelne omówienie związków filozofii z nauką i polityką.
Informacje o książce
Przeczytaj rozdział - "Spinoza, Leibniz, Pascal i Newton"
Jeanne Hersch
"Wielcy myśliciele Zachodu. Dzieje filozoficznego zdziwienia"
Prosto, jasno i systematycznie wyłożona historia filozofii zachodniej od Talesa z Miletu, Sokratesa i Platona do Husserla, Heideggera i Jaspersa pióra wybitnej szwajcarskiej uczonej, profesora Uniwersytetu Genewskiego.
Informacje o książce
Przeczytaj rozdział - "Stoicy"

[  góra strony  ]

Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach