Biblioteka
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:   Wirtualny Wszechświat > Biblioteka > Archeologia, Historia, Kultura antyczna > Z POWROTEM NA ZIEMIĘ  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10] 
[11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20] 
[21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30] 
[31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37] 
Na samym początku tamtejszej prahistorii spotykamy narzędzia krzemienne, świadczące o tym, że już w starszej epoce kamienia, być może nawet pół miliona lat temu, a z pewnością od ok. 120 tysięcy lat przebywali tam ludzie, prowadzący koczowniczy tryb życia i trudniący się zbieractwem owoców dziko rosnących roślin oraz polowaniem. Badania osadów geologicznych pozwoliły na stwierdzenie kilkakrotnych zmian klimatu w tym rejonie Afryki w epoce paleolitu: fazy wilgotne z obfitymi opadami występowały przemiennie z fazami suchymi. Z tymi zmianami klimatycznymi wiązały się wędrówki grup ludzkich, które kolejno pojawiały się nad Nilem, przynosząc różne, coraz doskonalsze techniki obróbki krzemienia, znane też z terenów Europy i rozmaicie określane przez specjalistów od paleolitu (jako tzw. kultury: aszelska, mustiersko-lewaluaska, aterska, chormusjańska itd. - wszystkie te nazwy pochodzą od nazw miejscowości, gdzie po raz pierwszy odkryto daną "kulturę", czyli zespół narzędzi lub odłupków krzemiennych o cechach wyróżniających się jakoś spośród innych). Badanie materialnych śladów pozostawionych przez poszczególne grupy owych wczesnych mieszkańców Egiptu i Sudanu pozwala czasem nawet na określenie ich sposobu życia i jadłospisu. Na przykład, ok. 45 000 lat temu na zielonych sawannach, które znajdowały się tam, gdzie dziś są pustynie Libijska i Arabska, polowali "Aterianie" (czyli ludzie stosujący do obróbki krzemienia, według nazewnictwa archeologicznego, technikę aterską), będący nomadami. W tym samym czasie dolinę Nilu zamieszkiwali "Chormusjanie" (nie mylić z Marsjanami...), którzy byli nie tylko myśliwymi, ale także rybakami i wiedli bardziej osiadły tryb życia; w miejscach, gdzie przebywali, znaleziono oprócz narzędzi krzemiennych także kości dzikich osłów, gazel i hipopotamów oraz ości ryb.

Około 30 000 lat temu rozpoczął się proces stopniowego osuszania klimatu, który trwał kilka tysięcy lat i doprowadził do wyschnięcia jezior i mniejszych rzek, zamieniając sawanny w suche stepy i pustynie. Zwierzęta, a za nimi trudniący się myślistwem ludzie, znajdowali teraz dogodne warunki życia tylko w dolinie największej rzeki - Nilu. Tak doszło do powstania pierwszych lokalnych skupisk ludności w dolinie Nilu i już wówczas - w okresie pomiędzy XXV a XIV tysiącleciem p.n.e. - pojawiły się zalążki regionalnych ugrupowań kulturowych, różniących się między sobą, między innymi, stosowanymi technikami obróbki krzemienia. Pomiędzy XIV a X tysiącleciem w późnopaleolitycznych stanowiskach nad Nilem i na terenie oaz na Pustyni Libijskiej pojawiły się nowe narzędzia: żarna i krzemienne sierpy, co jednoznacznie wskazuje na nowy etap rozwoju ówczesnych społeczeństw - wykorzystanie dziko rosnących zbóż, a zatem poszerzenie diety o produkty z mąki.

Następnym kamieniem milowym w historii Egiptu było, podobnie jak wszędzie, pojawienie się uprawy roli i hodowli. Nie wiemy dokładnie, kiedy to nastąpiło, ale zapewne między VII a V tysiącleciem p.n.e. W V tysiącleciu w dolinie i delcie Nilu rozwijały się już typowo rolnicze kultury, których ludność zamieszkiwała w trzcinowo-mułowych chatach. Odtąd można już łatwiej śledzić rozwój cywilizacji egipskiej. Odkrycia archeologiczne w takich miejscowościach, jak El-Omari, Deir Tasa, Badari, Nagada, Merimde Beni Salame czy Maadi, wydobyły na światło dzienne pozostałości osiedli predynastycznych (tzn. poprzedzających historię zjednoczonego Egiptu, którą dzieli się na tzw. dynastie) i należących do nich cmentarzy, co potwierdza, że istniała wówczas wyraźna wiara w życie pozagrobowe (której początki sięgają paleolitu), tak bardzo istotna dla kultury starożytnego Egiptu.

W Badari odkryto również pierwsze zabytki z miedzi, które o kilkaset lat wyprzedzają powstanie państwa egipskiego. Natomiast brąz zaczęto stosować w Egipcie dopiero w okresie tzw. Średniego Państwa, czyli ponad 1000 lat później. Łatwo porównać te dane z cytowanym wyżej pytaniem Dänikena, by zorientować się, jak bardzo tendencyjnie i fałszywie jest ono sformułowane.

Z V i IV tysiąclecia p.n.e. znamy już sztukę, której wytwory można podziwiać, stosując obecne kryteria estetyki: gliniane naczynia, niekiedy bardzo ciekawie malowane, grzebienie zdobione główkami zwierząt czy kamienne palety z rzeźbionymi scenami figuralnymi. Sceny te ukazują często walkę; zapewne wojny były nieuniknionym następstwem rozwoju cywilizacji w dolinie Nilu, gdzie z biegiem czasu na wąskiej przestrzeni nagromadziły się liczne osady rolnicze, których mieszkańcy w naturalny sposób dążyli do rozszerzania pól uprawnych swych wsi. W walce o byt sąsiednie wsie o pokrewnych tradycjach kulturowych łączyły się ze sobą dla zwiększenia obronności i siły, bądź też silniejsze ośrodki podporządkowywały sobie słabsze. Doprowadziło to w końcu do powstania wielu państewek, nadal ograniczających nawzajem swoje możliwości rozwoju. Jednocześnie udoskonalenie metod uprawy ziemi i zwiększanie nadwyżek produkcyjnych żywności stale podnosiło poziom życia mieszkańców osiedli, które wraz z pojawieniem się handlu, rzemiosł, usług itp. przekształcały się stopniowo w miasta. Owa "rewolucja miejska" stanowi kolejny naturalny etap rozwoju każdej cywilizacji.

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10] 
[11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20] 
[21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30] 
[31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37] 
[  góra strony  ]

Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach