Biblioteka
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:   Wirtualny Wszechświat > Biblioteka > Archeologia, Historia, Kultura antyczna > Z POWROTEM NA ZIEMIĘ  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10] 
[11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20] 
[21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30] 
[31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37] 
W tym miejscu docieramy już do końcowego odcinka owych, zdaniem Dänikena, "niewidocznych czasów przedhistorycznych" Egiptu, przedstawionych tu w ogromnym zarysie, o których można jednak pisać grube tomy. Specyficzne warunki geograficzne tego kraju oraz dokonujący się szybki rozwój osiedli w dolinie Nilu doprowadziły w drugiej połowie IV tysiąclecia p.n.e. do powstania dwóch państw, które terytorialnie odpowiadały mniej więcej pojęciom Dolnego i Górnego Egiptu. Pierwsze państwo (tzw. kultura Buto-Maadi) rozpościerało się na północy, z ważnymi ośrodkami w rejonie dzisiejszego Kairu i w środkowej delcie Nilu. Południowe państwo (kultura Nagada) obejmowało dolinę Nilu, z ważnymi centrami w rejonie późniejszych Teb (dzisiaj Luksor) i bardziej na południe, w Hierakonpolis. Oba te predynastyczne państwa były wysoko rozwinięte pod względem ekonomicznym i kulturowym, prowadziły ożywione kontakty z zagranicą (m.in. Mezopotamią), a ich pozostałości archeologiczne wyraźnie wskazują, że były one spadkobiercami wcześniejszych kultur neolitycznych, rozwijających się na tym samym obszarze. Zapewne ok. roku 3300 p.n.e. nastąpiło zjednoczenie obu krajów pod berłem górnoegipskiego władcy. Niegdyś uważano, że musiało to nastąpić w wyniku wojny, ale istnieje coraz więcej przesłanek, że przyczyną unii mogło być zagrożenie ze strony wspólnego wroga, być może Libijczyków. Na znanym zabytku z tego okresu, tzw. palecie Narmera, widać zwycięskiego króla, który na jednej stronie palety nosi koronę Górnego, a na drugiej - Dolnego Egiptu. Imię Narmer zostało zapisane hieroglifami (rys. 1).

Rys. 1. Wczesnodynastyczna paleta z Hierakonpolis, tzw. paleta Narmera (Muzeum Egipskie w Kairze).
Rys. 1. Wczesnodynastyczna paleta z Hierakonpolis, tzw. paleta Narmera (Muzeum Egipskie w Kairze).
Trzeba tu zaznaczyć, że ów Narmer był władcą panującym jeszcze przed I dynastią, a więc przed Menesem. Dziwne, że tak wytrwale tropiący źródła dotyczące wczesnej historii Egiptu Däniken, który zna nie tylko antyczne przekazy Diodora, Herodota i Manetona, ale także tzw. kanon turyński i listy królów w świątyni Setiego I w Abydos (a więc źródła staroegipskie), nie dowiedział się o najważniejszym ze źródeł, tzw. Kamieniu z Palermo, zawierającym bezcenne annały z czasów panowania I-V dynastii oraz okresu jeszcze wcześniejszego. Na tej płycie z czarnego bazaltu są wyryte imiona władców i ich matek, liczba lat panowania, najważniejsze wydarzenia każdego roku, a także poziom Nilu w czasie wylewów, mierzony w łokciach, dłoniach i palcach. Nie ma tu żadnych legendarnych czy mitycznych "dynastii bogów", jacy mieli rzekomo panować przed Menesem, a którzy tak bardzo pasują do teorii Dänikena. Kamień z Palermo jest dla niego dokumentem niewygodnym, wymienia bowiem co najmniej 25 imion całkiem ziemskich władców poprzedzających I dynastię, z czego ostatnich 10 panowało już nad Egiptem zjednoczonym. Ponieważ znamy także zabytki kilku królów z tego późnopredynastycznego okresu, archeolodzy wprowadzili uzasadnioną "poprawkę" do listy Manetona, tworząc tzw. dynastię "zero". To w czasie panowania tej dynastii, w ciągu ok. 200 lat ostatecznie wykształciły się wszystkie charakterystyczne cechy kultury staroegipskiej z jej religią, ikonografią i systemem politycznym opartym na założeniu boskości osoby króla. Objęcie mecenatem państwa sztuki doprowadziło do powstania ujednoliconych form artystycznych, charakterystycznych tylko dla Egiptu. Dla potrzeb administracyjnych młodego państwa niezbędnym wynalazkiem stało się pismo. Centralne zarządzanie gospodarką, obliczanie podatków i ogromnych dochodów państwa prowadziło w prostej linii do rozwoju istniejących już wcześniej pierwocin arytmetyki i geometrii, niezbędnej również przy realizacji państwowych inwestycji budowlanych.

Inwestycje państwa były różnorodne. Już władcy dynastii "zero" wznosili duże ceglane grobowce (mastaby). Założyciel I dynastii, Aha (utożsamiany z Menesem), zbudował w strategicznym punkcie - w pobliżu połączenia dawnych granic Dolnego i Górnego Egiptu - nową stolicę Memfis i otoczył ją słynnym "białym murem" (co świadczy, że mur ten był wykonany z białego wapienia). Należało stale powiększać obszar pól uprawnych przez kopanie nowych kanałów nawadniających. Dla potrzeb metalurgii egipskiej zakładano kopalnie miedzi, złota, srebra, dla potrzeb budownictwa sprowadzano z Fenicji (ściślej z terenów, na których później rozwinęła się Fenicja) drewno cedrowe. Już za I dynastii eksploatowano kamieniołomy i wtedy po raz pierwszy użyto też wielkich bloków kamiennych do konstrukcji części królewskich grobowców. Opanowano też technikę kucia podziemnych szybów, komór i korytarzy grobowych (jeden z królewskich grobów z II dynastii w Sakkarze ma podziemną galerię długości 120 metrów). Jednak spośród wszystkich wielkich inwestycji państwowych wczesnego okresu dziejów Egiptu, tzw. Starego Państwa, najbardziej imponujące były piramidy.

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10] 
[11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20] 
[21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30] 
[31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37] 
[  góra strony  ]

Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach