Biblioteka
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:   Wirtualny Wszechświat > Biblioteka > Archeologia, Historia, Kultura antyczna > Z POWROTEM NA ZIEMIĘ  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10] 
[11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20] 
[21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30] 
[31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37] 
Warto w tym miejscu wspomnieć, że Piazzi Smyth, cieszący się dużym autorytetem Królewski Astronom Szkocji, pojechał do Egiptu przede wszystkim z misją "patriotyczną", której celem było wykazanie wyższości brytyjskiego cala nad konkurencyjnym francuskim metrem. Głównym wynikiem wykonanych przez niego pomiarów i "obliczeń" było stwierdzenie, że starożytni Egipcjanie stosowali w piramidzie jednostkę długości niemal identyczną z angielskim calem, którą Piazzi Smyth nazwał "calem piramidalnym". Skoro w owych calach wyrażono przekazaną od Boga wiedzę tajemną, "rozszyfrowaną" przez szkockiego odkrywcę, wniosek był prosty: to cal właśnie (a nie metr) jest boską miarą, skąd wypływać miały dość oczywiste wnioski polityczne. W rewelacje Piazziego Smytha nikt poważny nie uwierzył i skończyło się na odebraniu mu członkostwa w Królewskim Towarzystwie Nauk. Jednak dla piramidologów młodszego pokolenia jego dzieło okazało się cenną pożywką dla różnych niewiarygodnych teorii. Pomijając już ewidentny ahistoryzm Smytha, z którego czerpali później zwolennicy teorii o Atlantydzie, a obecnie czerpie Däniken, trzeba powiedzieć wyraźnie, że wszystkie rzekome "związki liczbowe zawarte w geometrii Wielkiej Piramidy" są tylko z pozoru obliczone dokładnie; najczęściej wynikają z mocno naciągniętych danych. A zatem:

- Wysokość piramidy (146,5 m) pomnożona przez 1 miliard nie daje średniej odległości Ziemi od Słońca. Rzeczywiście, odchylenie jest tu istotnie niewielkie (ok. 2%), ale gdyby Egipcjanie mieli wiedzę astronomiczną równą obecnej, co sugeruje Däniken, nie pomyliliby się w obliczeniu średniej odległości Ziemi od Słońca aż o ponad 3 mln kilometrów. Gdyby programy lotów obecnych statków kosmicznych były układane z dokładnością tylko do 2%, żaden astronauta nie powróciłby żywy na Ziemię.

- Przez piramidę Cheopsa przebiega południk 31°10' długości geograficznej wschodniej. Dlaczego właśnie ten, a nie inny południk miałby stanowić "równy podział kontynentów i mórz" i jakie jest kryterium owej "równości" (nie mówiąc już o ogólnym sensie jej poszukiwania) - trudno doprawdy zrozumieć. Mapy świata, zwłaszcza w bardzo małych skalach (np. 1:130 000 000), często dla celów praktycznych przyjmują południk 45° długości geograficznej wschodniej za centralny. Jeżeli już istotnie bawić się w szukanie "punktu ciężkości kontynentów" (Wspomnienia..., s. 79), wypada on raczej na terenie Etiopii lub Sudanu, a więc o tysiące kilometrów od piramidy Cheopsa. W Oczach Sfinksa o tym szczególnym południku czytamy ponadto, że jest on "[...] najdłuższym biegnącym lądem południkiem i stanowi naturalny punkt wyjściowy dla pomiarów długości całej kuli ziemskiej" (s. 85). Czytamy też, jak Däniken sprawdzał to twierdzenie własną linijką na mapie świata i oczywiście potwierdził jego prawdziwość, co powinno wzbudzić zaufanie czytelnika względem teorii o szczególnej lokalizacji piramid w Gizie. Gdyby jednak ktoś zadał sobie trud powtórzenia tego doświadczenia, wówczas przekona się, że i owa linijka Dänikena była dziwnie rozciągliwa, gdyż np. południk 25° dług. geogr. wschodniej, jak i, w jeszcze większym stopniu, południk 70° długości geograficznej zachodniej biegną lądem jeszcze dłużej… Przy tym trzeba wyraźnie stwierdzić, że cała ta zabawa w mierzenie długości południków w ogóle nie ma sensu, bo w czasach budowy piramid ani nie znano siatki kartograficznej, ani kształtu, ni rozmieszczenia lądów na kuli ziemskiej. Däniken naturalnie temu zaprzecza i wmawia, że "[...] oprócz matematycznej wiedzy zespół projektantów piramidy musiał dysponować precyzyjnymi danymi na temat rozmiarów, objętości i nachylenia osi Ziemi" (Oczy..., s. 87). Wróćmy zatem do innych "rewelacji" zasugerowanych w cytowanych wyżej pytaniach:

- Obwód piramidy podzielony przez jej podwójną wysokość przynosi wprawdzie wystarczającą do rozwiązywania szkolnych zadań wartość 3,14, ale nie daje jej przybliżenia do piątego znaku po przecinku (tj. 3,14159). Owszem, wartość taką uzyskał Piazzi Smyth, przyjmując jednak w tym celu za długość boku piramidy 232,16 m (zamiast 230,4 m) oraz 147,8 m dla wysokości piramidy (zamiast 146,5 m). Egipcjanie w swych poszukiwaniach metody obliczenia pola koła zbliżyli się do wartości , o czym jeszcze będzie mowa dalej, ale to "egipskie " wynosiło 3,1605. Gdyby celowym zamierzeniem architekta egipskiego było istotnie "umieszczenie" tej wartości w piramidzie, jej wymiary musiałyby być inne.

- Wreszcie, masa Ziemi nie jest milion miliardów razy (1015) większa od masy... sarkofagu królewskiego, gdyż pomijając niedorzeczność przypuszczenia, iż tak wielka astronomiczna liczba miałaby zostać "zawarta" w tak niewielkim obiekcie jak kamienna trumna, to, co stoi obecnie w komnacie grobowej piramidy Cheopsa, jest tylko fragmentem sarkofagu, gdyż nie ma pokrywy, bez której właściwie trudno mówić o sarkofagu czy trumnie; na dodatek ten fragment jest wyszczerbiony. Egipcjanie nie znali liczb tak wielkich. Milion był największym pojęciem, jakim operowali; praktycznie zresztą nie była to już liczba, raczej pojęcie wieczności, nieskończoności.

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10] 
[11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20] 
[21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30] 
[31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37] 
[  góra strony  ]

Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach