Biblioteka
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:   Wirtualny Wszechświat > Biblioteka > Archeologia, Historia, Kultura antyczna > Z POWROTEM NA ZIEMIĘ  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10] 
[11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20] 
[21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30] 
[31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37] 
Sceptycy oczywiście mogą nadal twierdzić, że odległość Ziemi od Słońca i liczba dadzą się w przybliżeniu obliczyć na podstawie wymiarów piramidy. Wydaje się, że te właśnie wyniki najsilniej przemawiają do wyobraźni zwolenników Dänikena. Pozwolę sobie jednak zapytać, stosując styl tego autora:

- Czy nie jest przypadkiem, że wszelkie te liczby i rzekome związki między nimi dotyczą jednak tylko jednej jedynej piramidy na przeszło 70 istniejących? Nie da się ich odnaleźć nie tylko w późnych piramidach, ale także w starszych od piramidy Cheopsa grobowcach jego ojca Snofru. Ponadto sama budowla w kształcie ostrosłupa nie była bryłą kamienia postawioną w szczerej pustyni: jest ona tylko częścią zespołu architektonicznego, który obejmował ponadto takie elementy, jak rampa proceduralna, świątynie kultowe itp. - Czy nie jest przypadkiem, że znajdujemy te "związki" liczb wyłącznie za IV dynastii, czyli w jednym tylko okresie historii starożytnego Egiptu, stanowiącym krótki odcinek przeszło trzy tysiące lat istniejącej cywilizacji?

Däniken ma na to następującą receptę: Wielka Piramida istniała już od niepamiętnych czasów, kiedy Cheops rozpoczął swoje panowanie.

Na potwierdzenie, iż to Cheops był twórcą Wielkiej Piramidy nie ma najmniejszego przekonującego dowodu [...], żadnych hieroglifów, żadnych Tekstów Piramid, żadnych posągów, popiersi, ścian wypełnionych hołdowniczymi napisami. (Oczy..., s. 150)

Może w Wielkiej Piramidzie czeka na nas sensacja [...] taka, którą szczególnie boleśnie musieliby odczuć egiptolodzy? Chodzi mianowicie o stwierdzenie, że jej twórcą wcale nie był Cheops. (Oczy..., s. 147)

Jako egiptolog mogę zapewnić, że żadna uwiarygodniona sensacja z wnętrza piramidy nie sprawiłaby mi bólu. W egiptologii często się zdarza, że nowsze badania, prowadzone często za pomocą doskonalszych niż dawniej metod czy narzędzi i skonfrontowane z wciąż przecież powiększającą się wiedzą o źródłach, prowadzą do obalenia dawniejszych przypuszczeń, nieraz bardzo nawet "zakorzenionych" w tradycji i głoszonych przez wielkie autorytety. Jest to całkiem normalny proces, który prowadzi do lepszego zrozumienia starożytności, ówczesnych dziejów, ludzi i tworzonych przez nich dzieł. W zakresie badania piramid ostatnie lata też przyniosły wiele rzeczywistych odkryć i sensacji, i wszystkie natychmiast znalazły się w podręcznikach. Stwierdzono, na przykład, że w niektórych miejscach wewnątrz piramidy Cheopsa istnieją komory i szerokie szczeliny między kamieniami, wypełnione piaskiem, co zmienia nieco obraz techniki, jaką sobie dotąd wyobrażaliśmy przy wznoszeniu tej ogromnej budowli; z pewnością piasek był łatwiejszy do transportu niż wielkie bloki kamienia; tych ostatnich trzeba było więc w sumie znacznie mniej, niż uważano dawniej. Innym nowym poglądem egiptologów jest przypuszczenie, że Wielki Sfinks przedstawia jednak Cheopsa, a nie Chefrena, i jest współczesny Wielkiej Piramidzie. Mielibyśmy zatem gigantyczne "popiersie" Cheopsa; inne posągi tego władcy też istniały (znaleziono liczne fragmenty posągów alabastrowych), ale były wystawione w świątyniach kultu pośmiertnego władcy, jakie towarzyszyły niegdyś piramidzie, zanim ich nie rozebrano w średniowieczu. Podobnie ma się rzecz z napisami hieroglificznymi.

Jeśli faraon Cheops był próżny, jeśli był tyranem i ciemiężcą [...] to ściany powinny ociekać hymnami pochwalnymi na cześć jego bohaterskich czynów. (Oczy..., s. 110)

Nakreślony przez Herodota obraz faraona Cheopsa - tyrana, który jakoby nawet własną córkę "osadził w lupanarze i rozkazał jej, żeby zarobiła pewną sumę srebrników" (Herodot Dzieje, tłum. S. Hammer, Warszawa 1954, s. 175), jest całkowicie fałszywy. Grecy nie wyobrażali sobie, by tak gigantyczne budowle, jakimi są piramidy, mogły powstać inaczej niż tylko w wyniku próżności i tyranii. Wrócimy do tego tematu nieco dalej. Tutaj należy się czytelnikowi informacja potwierdzona przez bardzo liczne źródła, że w oczach starożytnych Egipcjan właśnie faraonowie - budowniczowie piramid byli herosami, otoczonymi kultem przez wiele stuleci po śmierci. Egipt okresu piramid był później zawsze postrzegany jako "złoty wiek" państwa. Z całą pewnością w okolicach piramidy można było przeczytać w czasach starożytnych niejedną inskrypcję zawierającą imię króla Chufu, aczkolwiek nie były to "hymny pochwalne", lecz, jak można sądzić ze stylu wszelkiego piśmiennictwa, jakie istniało w III tysiącleciu przed Chr., raczej znacznie krótsze inskrypcje zawierające zwroty typu "mój Majestat polecił, by [...]". Cokolwiek by sobie wyobrażać odnośnie tych inskrypcji pozostawionych na zewnątrz piramidy i budowli jej towarzyszących (rampa procesjonalna, świątynie), były to teksty wyryte na kamieniach z białego wapienia wysokiej jakości, wydobywanego w kamieniołomach Tura i Massara w rejonie dzisiejszego Heluanu. Bloki z tego kamienia nadawały się świetnie do wyrobu wapna, a łatwiej je było pozyskać, rozbierając świątynię, czy nawet odzierając piramidę z jej zewnętrznej okładziny, niż w kamieniołomie.

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10] 
[11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20] 
[21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30] 
[31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37] 
[  góra strony  ]

Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach