Biblioteka
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:   Wirtualny Wszechświat > Biblioteka > Archeologia, Historia, Kultura antyczna > Z POWROTEM NA ZIEMIĘ  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10] 
[11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20] 
[21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30] 
[31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37] 
Däniken i Sitchin z pewnością przegraliby proces o oszczerstwo. Czytelnik sądzi zapewne, że cała sprawa dotyczy jednego imienia w kartuszu (rys. 2), jakoby "podrobionego".

Rys. 2. Jeden z kartuszy z imieniem Chufu odkryty nad Komorą Królewską w piramidzie Cheopsa. Znaki nie wykazują żadnych "błędów ortograficznych".
Otóż, po pierwsze, w komorach odciążających kartuszowe imię Cheopsa, zapisane w różnych wariantach graficznych, pojawia się 9 razy, przy czym niektóre kartusze są tylko częściowo zachowane bądź zasłonięte. Ponadto siedmiokrotnie jest zapisane drugie imię Cheopsa, Medżedu. O większości znaków, jakie zostały znalezione na różnych blokach (w sumie nad komorą sarkofagową odkryto ok. 50 inskrypcji!) Wilkinson nie miał w ogóle pojęcia. Rzekomy błąd ortograficzny w znaku "h" jest czystą fantazją p. Sitchina. Wreszcie, większość bloków z inskrypcjami położono tak, że znajdujące się na nich napisy są widoczne "do góry nogami" - koszmar dla fałszerza! To nie Howard Vyse - autor trzech potężnych tomów najważniejszej w XIX wieku publikacji o piramidach - potrzebował "zdobyć sławę", uciekając się do fałszerstwa, lecz próbuje to uczynić Z. Sitchin, nikomu nieznany autor kiepskiej piramidologicznej broszury, a Däniken udowadnia swój całkowity brak obiektywizmu i krytycyzmu, zachwycając się "majstersztykiem kryminalistycznej przenikliwości" tego hochsztaplera...

Ponadto wykazuje też Däniken zupełną ignorancję (albo ją udaje) w kwestii rozwoju pisma egipskiego. Pismo hieratyczne wcale nie "rozwinęło się z obrazkowego z biegiem stuleci", ale jest znane od początku, tj. od I dynastii, jako forma pisma odręcznego, będącego odpowiednikiem wykuwanych w kamieniu hieroglifów; moglibyśmy tu porównać dzisiejszy tekst elegancko wydrukowany i ten sam tekst nabazgrany w pośpiechu odręcznie.

Wszystko, co zostało napisane wyżej, zmierzało do wyjaśnienia problemu: kto i kiedy zbudował Wielką Piramidę. Sprecyzujmy: uczynił to faraon Chufu w XXVI stuleciu przed Chr. Znamy nazwę zespołu piramidy: "Horyzont Chufu", imiona kierowników robót (główną rolę odegrał tu bratanek Cheopsa, Hemiun), nazwy brygad roboczych (np. "Cheops jest potężny", "Cheops wznieca miłość"). Grobowce matki Cheopsa i jego żon znajdują się tuż przy piramidzie, w małych, tzw. satelitarnych piramidach. W świątyni grobowej położonej przy jednej z nich rozwinął się w 1000 lat po śmierci Cheopsa niezależny kult Izydy o przydomku Pani Piramid. Däniken wspomina o pewnej steli, która łączy imię Cheopsa i tę świątynię, jak zwykle i tu doszukując się "kamiennego dowodu przemawiającego przeciwko Cheopsowi, tylko że specjaliści nie biorą go pod uwagę" (Oczy..., s. 150). Jest to kolejna nieprawda i kolejna błędna interpretacja. Specjalistom jest ta stela oczywiście dobrze znana. W okresie, gdy została ona wzniesiona, pamiętano jeszcze dobrze o tym, że to Cheops wzniósł tę małą piramidę (dla swojej małżonki Henutsen), natomiast połączenie imienia żony Chufu z Izydą nastąpiło w wiele stuleci po Cheopsie. Budowle świątynne żyją często swoim własnym życiem, czego dowodem może być np. wspaniały kościół poświęcony Mądrości Bożej (Hagia Sophia), wzniesiony w VI w. w Konstantynopolu; przekształcona po 900 latach w meczet budowla nadal nosiła (i do dziś nosi) tę samą nazwę.

Spróbujmy teraz uzasadnić, że także o tym, dlaczego budowano piramidy, wiemy więcej niż nic. Mimo iż Däniken ostrzega przed "naiwnością" i "śmiesznością" tej teorii, nie można przejść obojętnie obok oczywistej prawdy: każda piramida była grobowcem kró1ewskim i nawet osoba odnosząca się do tego faktu sceptycznie nie może ignorować stuprocentowych dowodów. Po pierwsze, w niektórych piramidach znaleziono sarkofagi, których przeznaczeniem mogła być tylko ochrona mumii króla. Samych mumii trudno było się spodziewać, ponieważ piramidy były w ciągu swej historii wielokrotnie plądrowane, po raz pierwszy jeszcze w III tysiącleciu p.n.e. Mimo to w piramidzie Dżesera znaleziono jeszcze pozłacane resztki mumii należącej być może do króla. Po drugie, w obrębie zespołu piramidy Cheopsa odkryto w 1954 r. dwie łodzie pogrzebowe, stanowiące określoną rytualnie część wyposażenia grobowego władcy, co skłania do przypuszczeń, że Cheops został jednak pochowany w piramidzie. Wiadomo ponadto, że najbliższa rodzina króla była chowana w okresie budowy piramid w bezpośredniej okolicy grobu władcy. Tę zasadę, absolutnie niezmienną w czasach III i IV dynastii, obserwujemy przy wszystkich ówczesnych piramidach. Cheops dla swych żon i matki wybudował tuż przy swoim grobowcu małe piramidki. Matka Cheopsa, Hetepheres, która zmarła zapewne jeszcze przed ich zbudowaniem, została tymczasowo pochowana w grobie wykutym w skale przy Wielkiej Piramidzie, którą jeszcze budowano. Ten grób, zawierający część wyposażenia Hetepheres, m.in. wspaniałe meble, odkryto w 1925 r. Kolejnym dowodem na związek piramidy i grobowca jest fakt, że ściany komór w wielu piramidach były pokryte religijnymi tekstami, które wyraźnie mówią o śmierci i pogrzebie króla, a które stanowiły magiczną ochronę dla zmarłego przed wszelkimi domniemanymi niebezpieczeństwami tamtego świata - tzw. Tekstami Piramid.

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10] 
[11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20] 
[21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30] 
[31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37] 
[  góra strony  ]

Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach