Biblioteka
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:   Wirtualny Wszechświat > Biblioteka > Archeologia, Historia, Kultura antyczna > Z POWROTEM NA ZIEMIĘ  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10] 
[11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20] 
[21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30] 
[31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37] 
5. Nauka i technika starożytnego Egiptu

A. Jak zbudować piramidę?

Wielka piramida jest (i pozostanie) widocznym świadkiem niepojętej techniki. Dzisiaj, w XX wieku, żaden architekt - nawet gdyby oddano mu do dyspozycji środki techniczne wszystkich kontynentów - nie zbudowałby piramidy Cheopsa! (Wspomnienia..., s. 79)

Królestwo temu, kto da przekonywające wyjaśnienie, jak transportowano bloki kamienne! (Wspomnienia..., s. 77)

Kilkaset tysięcy robotników przesuwało i wciągało na rampę na (nie istniejących) płozach za pomocą (nie istniejących) lin dwunastotonowe bloki [...] Wielka armia robotników żywiła się (nie istniejącym) zbożem [...] Wielkie rzesze robotników spały w (nie istniejących) pomieszczeniach, które faraon kazał pobudować przed swoim letnim pałacem [...] Przez (nie istniejący) głośnik zachęcani do pracy robotnicy poruszali się rytmicznie i podnosili w ten sposób dwunastotonowe bloki ku niebu. (Wspomnienia..., s. 80)

Budowanie piramid bez drewna? [...] Do transportowania drewna Nilem potrzebne byłyby statki: drewniane! (Oczy..., s. 89)

Jak widać, poruszając kwestię techniki budowy piramid, Däniken przeszedł od znaków zapytania do wykrzykników i wielokropków. Te same znaki interpunkcyjne narzucają się jednak przy komentarzu do powyższych "odkrywczych" stwierdzeń. Wystarczy wspomnieć, znany też Dänikenowi i kilkakrotnie już publikowany w wydawnictwach polskich, przerys reliefu z grobowca wielmoży Dżehutihotepa z El-Bersza (XII dynastia, XX-XVIII w. p.n.e., por. rys. 16), by zobaczyć zarówno liny, jak i płozy, a także szeregi robotników poruszających się zgodnie z rytmem podawanym wprawdzie nie przez głośnik, ale przez brygadzistę stojącego na kolanach transportowanego posągu. Däniken był przecież także w Muzeum Egipskim w Kairze, gdzie całą salę zajmują zabytki staroegipskiego plecionkarstwa i powroźnictwa. Również Polacy pracujący w Deir el-Bahari odkryli przed kilku laty taką "nie istniejącą" linę z włókna palmowego, o 3 cm średnicy. Z grobowców egipskich znane są także sceny ukazujące powroźników skręcających liny. Dla autora Oczu Sfinksa, który potrafi być zupełnie bezkrytyczny wobec bajkowych przekazów średniowiecznych pisarzy arabskich lub różnych piramidologicznych koncepcji, byle tylko "pasowały" do jego teorii, przytoczone tu argumenty archeologiczne nie są dość przekonujące, ponieważ owe sceny w grobowcach i przedmioty w muzeach są młodsze od piramidy Cheopsa i wnioskowanie na ich podstawie o czasach Starego Państwa jest, jego zdaniem, niepewne... Tymczasem akurat w Egipcie tradycja była rzeczą świętą i dlatego też takie same narzędzia i rozwiązania techniczne z różnych okresów są z reguły takie same. Całkiem niedawno archeolodzy niemieccy zakończyli badania w Dahszur, gdzie znajdują się m.in. dwie piramidy wzniesione przez poprzednika Cheopsa, króla Snofru. Jednym z wielu rezultatów było odkrycie resztek ceglanych ramp transportowych, jakie dochodziły do tzw. czerwonej piramidy - budowli bezpośrednio poprzedzającej piramidę Cheopsa. Resztki podobnej konstrukcji, młodszej o ponad 2000 lat, odkryto w świątyni w Karnaku. Innym terenem badań pozostałości z czasów Starego Państwa (V dynastia) jest Abusir, gdzie pracują archeolodzy czescy. Zamieszczony tu przerys sceny transportu kaplicy z posągiem (rys. 6) pochodzi z jednej z tamtejszych mastab; scena ta jest już tylko niewiele ponad 100 lat młodsza od piramidy Cheopsa. Zatem można przyjąć za pewnik istnienie zarówno ramp, jak lin i drewnianych płóz.

Rys. 6. Transport kapliczki z posągiem (Abusir, mastaba Ptahszepsesa, Stare Państwo).

Rys. 7. Transport posągu. Nawet przy lżejszym obiekcie stosowano technikę polewania wodą drogi transportowej dla zmniejszenia tarcia płóz (Abusir, mastaba Ptahszepsesa, Stare Państwo).

Rys. 8. Transport kamiennego bloku ciągniętego przez woły (rysunek naskalny).

Sytuacja z drewnem nie przedstawiała się w Egipcie tak tragicznie, jak pisze o tym Däniken. Przede wszystkim w starożytności rosło w Egipcie znacznie więcej drzew niż obecnie. Panowały wówczas prawdopodobnie nieco korzystniejsze warunki klimatyczne, ponieważ w czasach Starego Państwa istniały jeszcze lasy na tym terenie, a także dbano lepiej o utrzymanie owego, niezbyt obfitego drzewostanu. Z inskrypcji architekta Ineni (XVI w. p.n.e.) dowiadujemy się, że w jego ogrodzie rosło 170 palm daktylowych, 120 palm dum, 73 sykomory, 31 persei i sporo innych drzew. Dzisiaj niektóre gatunki drzew ówcześnie znanych zniknęły z Egiptu (np. sykomory, z których robiono drewniane sarkofagi), chociaż ogrody, jak choćby sławny Ogród Kitchenera koło Assuanu, świadczą o tym, że przy odpowiedniej trosce można w tym kraju utrzymać wysoki stan zadrzewienia.

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10] 
[11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20] 
[21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30] 
[31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37] 
[  góra strony  ]

Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach