Biblioteka
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:   Wirtualny Wszechświat > Biblioteka > Archeologia, Historia, Kultura antyczna > Z POWROTEM NA ZIEMIĘ  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10] 
[11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20] 
[21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30] 
[31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37] 
Również egipskie malowidła grobowe często ukazują liczne, gęsto rosnące drzewa (rys. 9). Pomimo braku dużych lasów drewno miało w Egipcie bardzo szerokie zastosowanie, a korzystny klimat sprawił, że do naszych czasów przetrwało w doskonałym stanie bardzo wiele zabytków drewnianych. Wyrabiano więc w Egipcie drewniane meble, posągi, sarkofagi, drzwi i bramy świątyń, rydwany i łodzie, a nawet statki przeznaczone do podróży morskich. Nie powinno więc nikogo dziwić zastosowanie drewna także do konstrukcji sań transportowych.

Rys. 9. Egipskie malowidła grobowe często ukazują liczne, gęsto rosnące drzewa różnych gatunków. Malowidło z grobu Sennedżema z okresu Nowego Państwa, Deir el-Medina.

Oczywiście, własne zasoby i gatunki drewna nie wystarczały do pokrycia dużego zapotrzebowania, stosowano więc na szeroką skalę import, głównie z obfitującego w cedry Libanu, z miasta Byblos. Już za czasów ojca Cheopsa, faraona Snofru (XXVI stulecie p.n.e.) podczas jednej tylko wyprawy transportowano drewno cedrowe czterdziestoma statkami jednocześnie. Obawy, że konieczność transportowania drewna Nilem pod prąd stanowiła poważną przeszkodę dla budowniczych piramid (Wspomnienia..., s. 77), są także nieuzasadnione. Przede wszystkim prąd w dolnym biegu Nilu jest bardzo leniwy, a po drugie - wykorzystanie wiatru północnego, napędu wiosłowego oraz, w razie potrzeby, także holowanie linami z lądu, skutecznie pokonywało taką przeszkodę. Zresztą właśnie szkutnictwo i transport wodny należały do najwybitniejszych egipskich osiągnięć technicznych. Łodzie odkryte przy piramidzie Cheopsa miały ponad 42 m długości i 7 m szerokości oraz wyporność około 50 ton. Statki wysłane przez króla Snofru po cedr do Fenicji miały ponad 52 m długości. Imponujące wymiary miały statki służące do przewozu granitowych obelisków z Assuanu do Teb (ok. 250 km). Ich długość wynosiła ok. 80 m, szerokość ok. 27 m, a ciężar transportowanego kamienia mógł przekraczać nawet 1000 ton. Statki takie zostały wykonane za panowania królowej Hatszepsut (początek XV w. przed Chr.) i w tym celu królowa wydała polecenie dokonania wyrębu sykomory na terenie całego kraju, co zostało uwiecznione w zachowanej inskrypcji i stanowi jeszcze jedno zaprzeczenie wywodów Dänikena. Relief upamiętniający ów historyczny transport obelisków (rys. 10) został umieszczony w świątyni królowej Hatszepsut w Deir el-Bahari, gdzie od wielu lat Polacy prowadzą badania naukowe i prace rekonstrukcyjne. Sceny zachowane w tej świątyni opowiadają również o zamorskiej wyprawie do krainy Punt, leżącej prawdopodobnie na terenie dzisiejszej Somalii, ukazując między innymi wizerunki dużych morskich żaglowców, biorących udział w tej wyprawie (rys. 12-13).

Rys. 10. Wodny transport dwóch obelisków. Rekonstrukcja reliefu w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari. Obeliski te ważyły ponad 500 ton.

Rys. 11. Rekonstrukcja barki transportowej z ładunkiem granitowych kolumn przedstawionej w pobliżu piramidy Wenisa, Sakkara, Stare Państwo.

Rys. 12. Duży morski żaglowiec przedstawiony na reliefie w świątyni Hatszepsut, jaki brał udział w wyprawie do Puntu (Afryka Wschodnia).

Rys. 13. Rekonstrukcja rysunkowa tego samego żaglowca.

W przypadku budowy piramid transport wodny (rys. 10-11) odgrywał znaczną rolę. Rozlanym szeroko Nilem (nasilenie prac transportowych przypadało przecież w okresie wylewu), a następnie kanałami prowadzącymi w pobliże terenu budowy przewożono wszystkie elementy budulca, które uzupełniały podstawowy materiał budowlany - lokalny wapień wydobywany w pobliżu piramidy. Były to więc zarówno ciosy różowego granitu assuańskiego, które znalazły zastosowanie w budowie tak zwanej komory królewskiej w piramidzie Cheopsa, jak i bloki pięknego białego wapienia z Tura, z którego wykonano m. in. zewnętrzną okładzinę piramidy. Kamieniołomy w Tura znajdują się po wschodniej stronie Nilu, a więc po przeciwnej stronie niż Giza, chociaż stosunkowo od niej niedaleko (ok. 15 km). To zapewne właśnie te kamieniołomy miał Däniken na myśli, formułując kolejne zdanie-nieporozumienie: "[...] byłoby bezwzględnie praktyczniejsze, gdyby plac budowy założono w pobliżu położonych na wschodzie kraju kamieniołomów, skracając tym samym drogę transportu [...]" (Wspomnienia..., s. 78). Wapienia z Tura użyto do wykonania nielicznych konstrukcji wewnętrznych oraz okładziny, co stanowiło w sumie stosunkowo niewielki procent ogólnej masy kamienia; większość czerpano z miejsca odległego o kilkaset metrów od piramidy Cheopsa, więc choćby z tego punktu widzenia owa "rada" Dänikena dla starożytnych Egipcjan jest chybiona. Autor Wspomnień... dał jednak tym zdaniem dowód, że nic nie wie także o egipskich wierzeniach pozagrobowych, które nakazywały zakładanie cmentarzy na zachód od osiedli, a więc po tej stronie, po której każdego dnia zachodziło (czyli "umierało") Słońce. Ani jedna piramida egipska nie zaprzecza tej regule; nie zapominajmy, że były to przecież grobowce, których usytuowanie było ściśle określone rytuałem pogrzebu króla, odbywającego - jak to określały egipskie teksty - swą ostatnią ziemską podróż ku "zachodniej bramie niebios".

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10] 
[11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20] 
[21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30] 
[31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37] 
[  góra strony  ]

Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach