Biblioteka
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:   Wirtualny Wszechświat > Biblioteka > Archeologia, Historia, Kultura antyczna > Z POWROTEM NA ZIEMIĘ  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10] 
[11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20] 
[21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30] 
[31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37] 
Oto co mówi sam Dżehutihotep o tym przedsięwzięciu:

Przeciąganie posągu o 13 łokciach wysokości, z kamienia z Hat Nub. Otóż droga, którą on przebył, była trudna ponad wszystko. Oto ciągnięcie wielkich przedmiotów po niej było trudne dla serc ludzi, ponieważ kamienisty grunt był twardy. Spowodowałem, aby młodzieńcy i młodzi ludzie spośród rekrutów przyszli i zbudowali dla posągu drogę razem z zespołami górników z nekropoli i kamieniarzami, tymi, którzy są na czele i mędrcami. Siłacze rzekli: przybyliśmy, aby go przewieźć, a serce moje było zadowolone. Miasto zebrało się, radując, to było warte zobaczenia ponad wszystko. Starzec pomiędzy nimi wspierał się na dziecku, siłacz był razem z trzęsącym się. Ich odwaga podniosła się, ich ramiona się wzmocniły - każdy z nich miał siłę tysiąca ludzi. Zważ: ten posąg jako uformowany kamień przybyły z wielkich gór był bardziej cenny niż cokolwiek. (J. Lipińska i W. Koziński: Cywilizacja miedzi i kamienia, Warszawa 1977, s. 341-342)

Opisanego tu przedsięwzięcia, jak wynika z reliefu, dokonał zespół 273 ludzi, z czego 172 zatrudnionych było do ciągnięcia lin (przy każdej 43 robotników), trzech niosło wodę, jeden wylewał ją na drogę, trzech niosło kłodę drewnianą, służącą być może do podkładania pod tył sań przy pokonywaniu wyniosłości terenu, jeden wybijał rytm klaskaniem, a reszta - to eskorta wojskowa, nadzorcy z kijami i urzędnicy towarzyszący.

Jakkolwiek transport wielkich bloków był niewątpliwie najtrudniejszym przedsięwzięciem, trzeba podkreślić, iż wnętrze Wielkiej Piramidy w dużej mierze wypełniają kamienie niezbyt wielkie, a jak wykazały badania ostatnich lat, znajdują się tam również szczeliny i puste przestrzenie wypełnione piaskiem, który był łatwy w transporcie: mogły tego dokonać nawet kobiety niosące na głowach kosze. Dysponując jedynie siłą rąk ludzkich i prostymi urządzeniami, inwestor budowy piramid czy świątyń - faraon - rozporządzał jednak praktycznie nieograniczoną ilością robotników oraz czasem, czyli tymi dwoma czynnikami, z którymi najwięcej kłopotów mają dzisiejsi wykonawcy inwestycji budowlanych. Piramida była wznoszona praktycznie przez cały okres panowania danego króla; jak wykazują najnowsze badania, w wypadku Cheopsa było to około 34 lat (a nie 23, jak zakładano do niedawna). Realizacja zamierzenia przed założonym terminem nie tylko nie była, jak obecnie, celem godnym nagrody, ale przeciwnie, sprawiała budowniczym wiele kłopotu. Aby tego uniknąć, niekiedy zmieniano projekt budowy w trakcie jej trwania, zwiększając pracochłonność wykonania, na przykład przez zastosowanie trudnego do obróbki granitu zamiast wapienia: część licówki piramidy oraz tzw. dolna świątynia Chefrena wydaje się świadczyć o takiej właśnie zmianie.

Nie wiadomo dokładnie, ilu ludzi pracowało przy budowie piramidy Cheopsa, ale badacze przyjmują, że informacja Herodota o 100 000 robotników może być z grubsza prawdziwa. Nie należy przy tym rozumieć, że wszyscy oni jednocześnie pracowali w Gizie. Jak wykazały polskie badania nad procesem inwestycyjnym piramidy, przeprowadzone w latach 1961-1968 przez doc. Wiesława Kozińskiego z Instytutu Organizacji i Mechanizacji Budownictwa (por.: Organizacja procesu inwestycyjnego piramidy Cheopsa, Warszawa 1969), w trakcie budowy działało jednocześnie kilka odrębnych "przedsiębiorstw", zajmujących się pracą w kamieniołomach w Tura i Assuanie, właściwą budową w Gizie, "prefabrykacją" bloków okładziny, transportem i robotami górniczymi. Oprócz samych robotników istniały oczywiście wielkie zespoły zaopatrzeniowców, strażników, urzędników itd. Praktycznie więc, razem z transportem wodnym granitu z Assuanu do Gizy, ludzie związani z budową piramidy pracowali jednocześnie na terenie całego Egiptu.

Jak widać z podanego na wstępie cytatu, Däniken martwi się o wyżywienie i nocleg dla tej istotnie wielkiej armii ludzi, podając dwie kolejne fałszywe informacje o "nie istniejącym" zbożu i pomieszczeniach noclegowych. "Czyżby oni wszyscy mogli wyżyć ze skromnych zbiorów w delcie Nilu?" (Wspomnienia..., s. 77) - pyta, nie wiedząc, że te "skromne zbiory" nie tylko całkowicie pokrywały zapotrzebowanie ludności Egiptu, ale w czasach rzymskich na przykład spowodowały nadanie Egiptowi miana "spichlerza Rzymu". Poza tym, wielkie rzesze robotników nie musiały spać w jakichkolwiek pomieszczeniach; było przecież lato, a latem w Egipcie jest, nawet nocą, tak gorąco, że spać można tylko na powietrzu. Oczywiście, pewna ekipa robotników, architektów, inżynierów budowlanych i nadzorców pracowała w Gizie przez cały rok, także zimą, gdy pomieszczenie mieszkalne jest istotnie niezbędne. Otóż ślady takich pomieszczeń dla kilku tysięcy ludzi zostały odkryte w pobliżu piramidy Cheopsa i istnieje przypuszczenie, że mogły one służyć jej budowniczym. Badania nad piramidami, zwłaszcza Wielką Piramidą (rys. 17), są dalekie od ukończenia.

Rys. 17. Przekrój piramidy Cheopsa: A - wejście do piramidy, umieszczone na północnej stronie, ok. 17 m nad ziemią, B - dolna komora położona na końcu korytarza zstępującego (długość łączna korytarza ok. 114 m), C - początek korytarza wstępującego, ok. 18 m od wejścia, D - Wielka Galeria, długości ponad 46 m, E - środkowa komora, tzw. Komora Królowej, F - Komora Królewska i tzw. komory odciążające nad nią, G - tzw. kanały wentylacyjne, H - szyb ewakuacyjny, I - rodzima skała pod piramidą, pozostawiona w części jako wypełnienie piramidy, J - okładzina.

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10] 
[11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20] 
[21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30] 
[31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37] 
[  góra strony  ]

Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach